strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Polish Expression of Interest
eoi logo
Proposal for FP7 Specific Programme "Capacities - Research Potential" Centre of Excellence


Search for all following words :

Make new search or see full list of all available proposals

19. FP7 Sub-Thematic Priority most relevant to your topic:


Należy zaznaczyć jeden podobszarów tematycznych najlepiej odpowiadający zgłaszanej propozycji. Dokładny opis zawartości merytorycznej podobszarów znajduje się w dokumencie Council Decision concerning the Specific Programme "Cooperation" implementing the Seventh Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities, z 21.09.2005, który dostępny jest na stronie: ftp://ftp.cordis.lu/pub/fp7/docs/com2005_0440en01.pdf

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version