strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Polish Expression of Interest
eoi logo

Rozpoczynając przygotowania do zbliżającego się 7. Programu Ramowego Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych na swojej stronie internetowej ogłosił zaproszenie do nadsyłania koncepcji i tematów przyszłych projektów badawczych 7. Programu Ramowego. Zaproszenie skierowane było do polskich instytucji i zespołów badawczych.

Obejmowało ono trzy działy 7. Programu Ramowego, to jest:

Ostatecznym terminem nasyłania zgłoszeń w ramach pierwszej edycji powyższej inicjatywy był dzień 7 lipca 2006. Ze względu na duże zainteresowanie inicjatywą w sierpniu 2006 ogłoszona została druga edycja PEoI o terminie zakończenia 30 września 2006.

Zgodnie z zapowiedzią udostępniamy Państwu wszystkie niezastrzeżone przez autorów zgłoszenia przesłane do nas w ramach pierwszej i drugiej edycji PEoI.

Wraz ze zgłoszeniami przedstawiamy opracowany na ich podstawie dokument Analiza statystyczna zgłoszeń polskich koncepcji i tematów przyszłych projektów badawczych 7. Programu Ramowego stanowiący syntezę obszarów badawczych najbardziej interesujących dla polskiej społeczności naukowej i podsumowujący uczestnictwo w pierwszej edycji PEoI.

.pdf Analiza statystyczna zgłoszeń polskich koncepcji i tematów przyszłych projektów badawczych 7. Programu Ramowego. (167 kB)

Mamy nadzieję, że publikacja zgłoszeń pomoże ich autorom w lepszym starcie do 7. Programu Ramowego.

Zespół Krajowego Punktu Kontaktowego
Programów Badawczych UE

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version