strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Finanse i prawo

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU W 7PR

Podobnie jak w poprzednich Programach Ramowych jest możliwość otrzymania z MNiSW dofinansowania kosztów projektu. Zasady przyznawania dofinansowania określone zostały Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Na poniższej stronie znajdą Państwo treść tego rozporządzenia wraz z załącznikami (wzory wniosków o przyznanie dofinansowania i raportów z realizacji projektu):
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/...

Zgodnie z §5 pkt.2 tego rozporządzenia finansowanie kosztów zadań realizowanych przez wnioskodawcę w projekcie międzynarodowym współfinansowanym ze środków finansowych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą nie może być większe niż 80% kosztów ponoszonych na ten cel przez wnioskodawcę ze środków krajowych.

VII edycja konkursu "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych UE" w 2013 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejny konkurs na finansowanie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w europejskich programach badawczych.

Wsparcie finansowe mogą otrzymać jedynie polskie jednostki naukowe, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i pełnić w nim rolę koordynatora projektu. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych na realizację zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe (call for proposals) ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.

Nabór ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia konkursu do 30 maja 2013r.

Więcej na stronie: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/..."Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version