strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Finanse i prawo

DOKUMENTY I PORADNIKI KE

 1. Decyzja nr 1982/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 dotycząca Siódmego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)

 2. Rozporządzenie (WE) Nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i wyższych uczelni w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007-2013)

 3. Model Grant Agreement (Modelowa umowa grantowa) dla projektów 7PR
  http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html

  Umowa zawierana między KE a beneficjentami w celu realizacji projektu. Na powyższej stronie znajdą Państwo:

  • Umowę wraz z aneksami odnoszącą się do programu Współpraca (Cooperation) i Możliwości (Capacities) oraz listę klauzul specjalnych, które w razie potrzeby mogą być zamieszczone w tego typu umowach (także po polsku)
  • Umowę wraz z aneksami dot. programu Ludzie (People) oraz listę klauzul specjalnych, które w razie potrzeby mogą być zamieszczone w tego typu umowach
  • Umowę wraz z aneksami dot. programu Pomysły (Ideas), listę klauzul specjalnych, które w razie potrzeby mogą być zamieszczone w tego typu umowach oraz wzór Umowy Uzupełniającej (Supplementary Agreement) podpisywanej między instytucją goszczącą a głównym badaczem (principal investigator)

 4. Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions
  ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf

  Poradnik opublikowany przez KE. Jego celem jest pomoc beneficjentom w zrozumieniu i interpretacji finansowych zasad 7. Programu Ramowego zawartych w Grant Agreement, będzie on aktualizowany co 6 miesięcy.

 5. Negotiation Guidance Notes
  ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/negotiation_en.pdf
  Templates for Description of Work (DoW)
  ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/negotiation_en.doc

  Materiał opublikowany przez KE. Zawiera informacje i wskazówki dotyczące etapu negocjacji i podpisywania Grant Agreement, a także informacje o strukturze i zawartości Aneksu I (Opis Pracy), wraz z szablonem do jego przygotowania oraz GPF (Grant Agreement Preparation Forms).

 6. Certificates issued by external auditors - guidance notes for beneficiaries and auditors
  ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/guidelines-audit-certification_en.pdf

  Poradnik opublikowany przez KE. Zawiera informacje przydatne zarówno dla audytorów, jak i beneficjentów na temat świadectw kontroli sprawozdań finansowych (certificates on the financial statements) i świadectw kontroli metodologii (certificates on the methodology) obowiązujących w 7PR.

 7. Guidance Notes on Project Reporting
  ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/project_reporting_en.pdf
  Template for periodic report
  ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/periodic_report_en.doc
  Template for final report
  ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/final_report_en.doc
  Template for security research
  ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/security_research_en.doc

  Poradnik opublikowany przez KE (dodatkowo szablony do przygotowywania raportów) zawierający wskazówki odnośnie sporządzania raportów okresowych i raportu końcowego w projektach 7PR.

 8. Rules to ensure consistent verification of the existence and legal status of participants, as well as their operational and financial capacities, in indirect actions supported through the form of a grant under the Seventh Framework Programme...
  ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/rules-verif_en.pdf

  Materiał informacyjny na temat zasad weryfikacji przez KE statusu prawnego, zdolności operacyjnej i finansowej instytucji przystępujących do projektów 7PR. Poza tym KE opracowała proste narzędzie elektroniczne znajdujące się na stronie ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financial-viability-checktool-v3.xls za pomocą którego uczestnik może sprawdzić (dla własnej informacji) swoją zdolność finansową według zasad i metody stosowanej przez KE.

 9. Amendments Guide for FP7 Grant Agreement
  ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/amendments-ga_en.pdf

  Poradnik opublikowany przez KE. Zawiera informacje dotyczące zasad związanych z wprowadzaniem zmian do Grant Agreement.

 10. Research for SMEs at a glance
  ftp://ftp.cordis.lu/pub/fp7/docs/research_smes_en.pdf

  Informacja KE na temat zasad obowiązujących w "Badaniach na rzecz MŚP"

 11. Research for SME associations at a glance
  http://www.6pr.pl/pliki/6486/research_smes_assoc_en.pdf

  Informacja KE na temat zasad obowiązujących w "Badaniach na rzecz stowarzyszeń MŚP"

 12. Flat rates for daily allowances
  ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/flat-rates-subsistence_en.pdf

  Informacja KE na temat zasad używania ryczałtu na koszty diet i hoteli

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version