strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Finanse i prawo

INNE UMOWY

Umowa o poufności
W trakcie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków WE uczestnicy często udostępniają sobie wzajemnie cenne, poufne informacje. W związku z tym wskazane jest podpisanie odpowiednich porozumień mających na celu zagwarantowanie, że informacje te nie zostaną, choćby przez zwykłe zaniedbanie ujawnione osobom trzecim.

Umowa o współpracy
Czasem, jeszcze przed podpisaniem umowy konsorcjum, wskazane jest także szersze uregulowanie zasad wzajemnej współpracy. W przypadku, gdy przygotowanie projektu wymaga znacznego zaangażowania partnerów, przydatne może się okazać określenie podziału obowiązków związanych ze sporządzeniem wniosku o dofinansowanie oraz kosztów z tego wynikających.
Korzystne dla prowadzonych prac może być także jasne ustalenie struktury organizacyjnej i sposobu podejmowania decyzji, a także sposobu komunikacji między partnerami.
Strony mogą się też zobowiązać do nie uczestniczenia w podobnych wnioskach konkursowych. Jeśli kwestie te nie zostały uregulowane odrębną umową, w umowie o współpracy powinny też się znaleźć odpowiednie regulacje dotyczące informacji poufnych, na wzór omówionej wyżej umowy o poufności.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version