strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Finanse i prawo

PRZYDATNE LINKI

Model Grant Agreement (Modelowa umowa o dotację) dla projektów 7PR
http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html
Umowa zawierana między KE a beneficjentami w celu realizacji projektu. Na powyższej stronie znajdą Państwo:
  • Umowę wraz z aneksami odnoszącą się do programu Współpraca (Cooperation) i Możliwości (Capacities) oraz listę klauzul specjalnych, które w razie potrzeby mogą być zamieszczone w tego typu umowach
  • Umowę wraz z aneksami dot. programu Ludzie (People) oraz listę klauzul specjalnych, które w razie potrzeby mogą być zamieszczone w tego typu umowach
  • Umowę wraz z aneksami dot. programu Pomysły (Ideas), listę klauzul specjalnych, które w razie potrzeby mogą być zamieszczone w tego typu umowach oraz wzór Umowy Uzupełniającej (Supplementary Agreement) podpisywanej między instytucją goszczącą a głównym badaczem (principal investigator)
Checklist for Consortium Agreement
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/checklist_en.pdf
Niewiążący poradnik Komisji Europejskiej dotyczący zawartości Umowy Konsorcjum. Zawiera zagadnienia, które partnerzy powinni rozważyć przez podpisaniem umowy oraz możliwe rozwiązania.

Przykładowy wzór Umowy konsorcjum stworzony w ramach projektu DESCA
http://www.desca-fp7.eu/
Serwis zawierający kilka przydatnych wersji modelu Umowy konsorcjum stworzonych przez organizacje związane z tematyką Programów Ramowych WE

Przykładowy model Umowy konsorcjum
http://www.eicta.org/index.php?id=32&id_article=163
Model jest dostosowany do dużych projektów współpracy w dziedzinie ICT stworzony przez stowarzyszenie EICTA

IPR-Helpdesk
http://www.ipr-helpdesk.org/
Jest to serwis finansowany przez Komisję Europejską stworzony w celu popularyzacji zagadnień własności intelektualnej oraz wsparcia podmiotów zainteresowanych ochroną wyników swojej pracy twórczej, w szczególności tych biorących udział w programach ramowych. Zawiera wiele użytecznych informacji i opracowań dotyczących IPR w 7PR.

Guide to IPR
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf
Poradnik dotyczący zagadnień własności intelektualnej w projektach 7PR. Jest on formalnie niewiążący, zawiera jednak objaśnienie zasad wynikających z Grant Agreement, a odnoszących się do własności intelektualnej oraz szereg praktycznych i użytecznych wskazówek, jak partnerzy mogą kształtować wzajemne prawa i obowiązki w tym zakresie. Omawia w szczególności zagadnienia własności rezultatów projektu, ich ochrony i upowszechniania oraz obowiązkowych praw dostępu.

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
http://www.uprp.pl/polski
Strona internetowa polskiego Urzędu Patentowego. Można na niej znaleźć informacje dotyczące różnych rodzajów ochrony własności intelektualnej oraz związanych z nimi procedur krajowych oraz międzynarodowych. Urząd udostępnia także do przeglądania własne bazy danych oraz podaje adresy międzynarodowych baz patentowych.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version