strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Finanse i prawo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm)

Art. 21 ust. 1 pkt 46

"Wolne od podatku dochodowego są: dochody uzyskane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem."

W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami interpretacyjnymi w zakresie stosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 updf przez poszczególne urzędy skarbowe, Minister Nauki wystosował 12 lutego 2009r. pismo do Ministra Finansów w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie wykładni tego przepisu. Poniżej znajdą Państwo treść tego pisma oraz odpowiedź Ministra Finansów:


"Należy jednak podkreślić, że niezależnie od treści ww. przepisu oraz informacji z ministerstwa Finansów, od 2010r. sądy administracyjne wykształciły linie orzeczniczą, która nie przyznaje zwolnienia podatkowego. Z tego powodu, gdy dany podmiot będzie chciał korzystać ze zwolnienia powinien wcześniej uzyskać interpretację indywidualną, aby nie ponosić negatywnych skutków podczas kontroli skarbowej."Pisma Ministerstwa Finansów do Izb Skarbowych:

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version