strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
help desk FP7 (7.PR Help-desk)
serwis informacyjno-konsultacyjny - Serwis KE umożliwający uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z europejskimi badaniami, w tym programami ramowymi.
http://ec.europa.eu/research/enquiries
high technology (high-tech)
wysoka technika - Przemysł i usługi w sektorach gospodarki klasyfikowanych w Polsce przez GUS jako sektory wysokiej techniki.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version