strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
Joint European Torus (JET)
tokamak - Największy tokamak znajdujący się w Wielkiej Brytanii w pobliżu miasta Culham. Badania prowadzone z użyciem JET koordynuje organizacja European Fusion Development Agreement. Biorą w nich udział także polscy naukowcy.
http://www.jet.efda.org/
Joint Research Centre (JRC)
Wspólnotowe Centrum Badawcze - Ośrodek badawczy UE, składający się z 7 instytutów badawczych w 5 krajach członkowskich oraz Dyrekcji Generalnej JRC w Komisji Europejskiej, z siedzibą w Brukseli.
http://www.jrc.cec.eu.int/
Joint Technology Initiative (JTI)
Wspólna Inicjatywa Technologiczna - Nowa forma partnerstwa publiczno-prywatnego mogąca mieć charakter niezależnego podmiotu prawnego oraz mogąca zarządzać środkami pozyskanymi z dowolnego źródła, w tym z funduszy unijnych i krajowych. Jest otwarta dla innych publicznych i prywatnych partnerów wyrażających wolę przystąpienia do inicjatywy.
JRC Key Competencies
kluczowe kompetencje Wspólnotowego Centrum Badawczego - Kluczowe priorytety badawcze dla działań podejmowanych przez JRC.
JRC Research Networks
sieci badawcze Wspólnotowego Centrum Badawczego - Sieci badawcze instytutów JRC z instytutami badawczymi z innych krajów członkowskich w ramach wspólnych obszarow badawczych.
JRC Reserach Projects
projekty badawcze Wspólnotowego Centrum Badawczego - Projekty badawcze, w których uczestniczą poszczególne instytuty JRC.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version