strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
Marie Curie Fellowship Association (MCFA)
Stowarzyszenie stypendystów Marie Curie skupiające naukowców, którzy otrzymali stypendium przyznane przez KE w ramach programów ramowych.
http://www.mariecurie.org/
Marine Core Service (MCS)
Serwis, którego celem jest monitoring obszarów morskich.
Mediterranean Partner Countries (MPC)
kraje basenu Morza Śródziemnego - Algieria, Egipt, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syryjska Republika Arabska, Tunezja.
Member State (MS)
kraj członkowski UE - Jeden z 27 krajów należących do UE.
mid-term review
przegląd średniookresowy - Przegląd funkcjonowania określonego mechanizmu mający na celu ocenę jego działania i dokonanie odpowiednich korekt na kolejne lata jego istnienia.
milestone
"kamień milowy" - Istotny etap realizacji projektu na którym podejmuje się decyzje o dalszym postępie prac.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version