strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
National Contact Point (NCP)
krajowy punkt kontaktowy - Instytucja lub osoba nominowana przez rząd zainteresowanego państwa, której zadaniem jest rozpowszechnianie informacji o programach ramowych.
network of excellence (NoE)
sieć doskonałości - Jeden z systemów finansowania 7.PR mający na celu integrację europejskiego potencjału badawczego w strategicznych dla Europy dziedzinach. W projekcie muszą brać udział przynajmniej 3 niezależne podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version