strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
official journal (OJ)
Dziennik Urzędowy - Dziennik zawierający m.in.: akty prawne i projekty aktów prawnych KE, tłumaczony na wszystkie języki urzędowe UE. Wydawany jest w formie papierowej i elektronicznej.
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en
one-stage submission
jednoetapowe składanie wniosku - Sposób składania wniosków do KE polegający na wysłaniu pełnej wersji projektu. Wniosek może podlegać ocenie jednoetapowej lub dwuetapowej.
outermost regions
regiony peryferyjne - Obecnie status ten posiada siedem obszarów, które jednocześnie stanowią część terytoriów Francji, Hiszpanii oraz Portugalii. Są to: cztery francuskie departamenty zamorskie ? Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika i Reunion, Hiszpańska Wspólnota Autonomiczna Wysp Kanaryjskich oraz dwa portugalskie regiony autonomiczne: Azory i Madera.
outline proposal
wstępny wniosek - Skrócna wersja projektu (max liczba stron określona jest przez KE), wysyłana on-line na perwszy etap oceny w przypadku obowiazywania dwustopniowej procedury ewaluacyjnej.
outsourcing
zlecanie na zewnątrz - Zlecenie innej, zewnętrznej firmie/jednostce czynności i zadań nie związanych z głównym profilem działalności przedsiębiorstwa, dzięki czemu nie musi ono ponosić kosztów związanych ze stworzeniem i utrzymywaniem stanowiska pracy, organizowaniem własnych działów, inwestowaniem w urządzenia, technologie i ludzi.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version