strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Kariera naukowa - INSTYTUCJA

OGÓLNIE

W ramach 7PR instytucje naukowo-badawcze i przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnych możliwości podnoszenia kompetencji własnych pracowników będących na różnych etapach kariery zawodowej. Większość ofert skierowana jest do pracowników naukowych, istnieją jednak możliwości podnoszenia kompetencji menadżerów, pracowników administracji i personelu technicznego. Środki 7PR można także przeznaczyć na przyjmowanie naukowców i ekspertów z zagranicy - zarówno z krajów europejskich, jak i tzw. krajów trzecich. Kolejna możliwość to finansowanie polskich naukowców zainteresowanych po dłuższym pobycie za granicą, powrotem do polskich jednostek badawczych. Fundusze 7PR przeznaczone są na wynagrodzenia, podróże, koszty realizowanych badań, organizowanych szkoleń i konferencji. Mogą one pomóc poszczególnym jednostkom w tworzeniu strategii rozwoju potencjału ludzkiego oraz rozwijaniu współpracy międzynarodowej z instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami z całego świata.

UWAGA:
W trakcie trwania 7PR, niektóre zasady administracyjne i finansowe dotyczące nowo otwieranych konkursów ulegają zmianie. Należy pamiętać o zasadzie stosowanej przez KE polegającej na tym, że w przypadku zaakceptowanych projektów, przez cały okres ich realizacji, obowiązują wszystkie zasady przyjęte dla tego roku, w którym ogłoszono dany konkurs (a nie daty jego zamknięcia czy podpisania kontraktu z KE).

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version