strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Kariera naukowa - DODATKOWE INFORMACJE

POMOC - EURAXESS

EURAXESS - gdzie znaleźć pomoc przed i w trakcie wyjazdu zagranicznego

Europejska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców
powstała w 2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Obecnie działa pod nową nazwą EURAXESS. Składa się z około 200 centrów znajdujących się w różnych instytucjach ponad 35 krajów europejskich. Główną ideą EURAXESS jest pomoc naukowcom w rozwoju ich kariery w innym państwie europejskim i wsparcie organizacji naukowych w poszukiwaniu naukowych talentów. Podstawowym zadaniem jest udzielenie kompleksowej pomocy zagranicznym naukowcom przyjeżdżającym do danego kraju w celu prowadzenia prac naukowo-badawczych. Dla indywidualnego naukowca oznacza to, że w przypadku pytań dotyczących zasad przyjazdu, pobytu, zatrudnienia czy różnych kwestii rodzinnych może zwrócić się do pracowników centrum kraju, w którym zamierza prowadzić lub prowadzi prace badawcze. Podstawowe informacje można znaleźć także na stronach internetowych przygotowanych przez poszczególne kraje.
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm?l1=0&l2=2

Polska Sieć Centrum Informacji dla Naukowców
będąca członkiem sieci EURAXESS składa się z krajowego i 10 regionalnych centrów usytuowanych w różnych regionach Polski. Oprócz pomocy zagranicznym naukowcom przyjeżdżającym do naszego kraju pracownicy sieci pomagają polskim naukowcom zainteresowanym wyjazdem na zagraniczny staż naukowy. Działalność sieci koncentruje się przede wszystkim na:

  • prowadzeniu Portalu dla Mobilnych Naukowców,
  • udzielaniu indywidualnych konsultacji i pomocy naukowcom i instytucjom,
  • organizowaniu szkoleń z obszaru dotyczącego mobilności naukowców:
    • aspekty prawno-administracyjne, np. rodzaj umowy, podatki, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
    • oferty pracy i stypendiów dla polskich i zagranicznych naukowców
  • współpracy z różnymi instytucjami działającymi w obszarze mobilności naukowców.
Polski Portal dla Mobilnych Naukowców
jest narzędziem wspomagającym pracę Polskiej Sieci Centrów Informacji. Zawiera on szczegółowe, na bieżąco uaktualniane informacje i praktyczne wskazówki dotyczące różnych kwestii związanych z przygotowaniem się do wyjazdu zagranicznego, jak i kwestii istotnych po powrocie do kraju. Znajduje się tutaj baza ofert wyjazdowych proponowanych przez polskie i zagraniczne instytucje i organizacje. Można na nim znaleźć również informacje o krajowych i międzynarodowych inicjatywach związanych z mobilnością naukowców. Angielska wersja portalu, adresowana do obcokrajowców ma na celu pomoc w znalezieniu różnych informacji związanych z przyjazdem i pobytem w naszym kraju.
http://www.euraxess.pl

Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców
prowadzony jest przez Komisję Europejską oraz członków EURAXESS z myślą o europejskich naukowcach jak również o naukowcach spoza Europy zainteresowanych mobilnością międzynarodową. Jednym z jego głównych elementów jest europejska baza danych o stypendiach i ofertach pracy, które mogą być samodzielnie zamieszczane przez instytucje prowadzące badania. Indywidualni naukowcy mogą zaś posiadać własne strony z informacją o prowadzonych badaniach i ich rezultatach, umożliwiające łatwiejsze znajdowanie ofert zatrudnienia. Pozostałe segmenty tematyczne zamieszczone na portalu to centrum informacji, prawa naukowca i linki naukowców w krajach pozaeuropejskich, na przykład Europejscy naukowcy przebywający w Stanach Zjednoczonych i w Japonii mają dostęp do interaktywnej sieci internetowej przeznaczonej dla społeczności europejskich naukowców za granicą.
Z portalu można w łatwy sposób przejść na portale krajowe prowadzone przez członków EURAXESS, gdzie znajdują się informacje o różnych aspektach związanych z przyjazdem, pobytem i zatrudnieniem w danym kraju.
http://ec.europa.eu/euraxess/

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version