strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Kariera naukowa dla studentów

7PR - JRC
Staże (praktyki) w instytutach badawczych JRC (In-service training)

Czemu to służy?
Podjęcie stażu w instytutach badawczych JRC umożliwia pogłębienie wiedzy zdobytej podczas studiów lub dotychczasowej pracy, zdobycie nowej wiedzy i doświadczenia w najlepszych europejskich ośrodkach badawczych, jak również daje możliwość przygotowania pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Kto może aplikować?
Studenci i absolwenci studiów wyższych i doktoranckich z krajów członkowskich UE, krajów kandydujących oraz krajów stowarzyszonych z programem ramowym. W szczególnych przypadkach zaakceptowanych przez Dyrektora Generalnego JRC, możliwe jest przyjęcie na staż kandydatów z innych krajów.

W jakiej dziedzinie?
W 7. Programie Ramowym działania JRC będą skupiały się wokół następujących obszarów badawczych: żywność, produkty chemiczne, zdrowie, środowisko, zrównoważony rozwój, szeroko rozumiane bezpieczeństwo, analizy techno-ekonomiczne, materiały odniesienia i pomiarów, zapobieganie oszustwom finansowym.

Jak to działa?
Możliwe są trzy rodzaje praktyk:

  1. Praktyka związana z przygotowaniem pracy magisterskiej lub doktorskiej. Cel praktyki musi być bezpośrednio związany z obszarem tematycznym przygotowywanej pracy.
  2. Praktyka dla osób, które chcą zdobyć doświadczenie zawodowe po uzyskaniu dyplomu uczelni wyższej lub stopnia doktora.
  3. Praktyka dla osób, których program studiów przewiduje obowiązkowe elementy współpracy z przemysłem.
Minimalny czas trwania praktyki wynosi 3 miesiące, maksymalny - 12 miesięcy.
W uzasadnionych przypadkach praktyka może zostać przedłużona maksymalnie o 12 miesięcy.

Jak aplikować?
Rekrutacja na staże odbywa się w drodze konkursów ogłaszanych przez poszczególne instytuty JRC na ich stronach internetowych. Ogłoszenie każdego konkursu zawiera: opis projektu wraz z numerem referencyjnym; preferowany rodzaj praktyki (1, 2, 3); wymagane kwalifikacje i dokumenty; formularz aplikacyjny; termin składania wniosku oraz sposób złożenia dokumentów (email, poczta). W formularzu aplikacyjnym, obowiązkowe jest wskazanie numeru referencyjnego projektu, którego dotyczy staż i przesłanie go wraz z innymi wymaganymi dokumentami do osoby kontaktowej podanej przy ogłoszonym konkursie.

Co jest finansowane?
W trakcie stażu, osoba otrzymuje z instytutu JRC:
  • miesięczne wynagrodzenie w wysokości 963 Euro (kwota jest ustalana corocznie przez KE, może więc ulegać niewielkim zmianom);
  • jednorazowy zwrot kosztów podróży, na podstawie zakupionych biletów.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version