strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Kariera naukowa - DODATKOWE INFORMACJE

WNIOSEK - PORADY

O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ PRZY PISANIU PROJEKTU

Naukowcy mają wiele możliwości otrzymania dofinansowania prac badawczych z 7PR. Wiąże się to z koniecznością spełnienia rozmaitych szczegółowych wymogów stawianych przez grantodawcę. Istnieją jednak fundamentalne zasady, których należy przestrzegać aby zwiększyć sukces składanego projektu. Oto kilka z nich:

 • Zapoznać się i korzystać tylko z aktualnych dokumentów umieszczanych na stronie internetowej danego konkursu, ponieważ wymagania mogą się zmieniać z konkursu na konkurs.
  Podstawowe dokumenty dla programu Szczegółowego LUDZIE i POMYSŁY to:
  Informacja o konkursie (Call Fiche), Program Pracy (Work Programme), Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for Applicants), który składa się z kilku części. Wszystkie konkursy wraz z dokumentami dostępne są na stronie Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls
  W przypadku JRC wymagania i zasady aplikowania są podawane na stronach poszczególnych instytutów.
 • Możliwie wcześnie zarejestrować się w systemie EPS (Electronic Proposal Submission); jest to jedyna droga (on-line) przesłania do Komisji Europejskiej wniosku o bezpośrednie finansowanie działań. Dotyczy to tylko tych projektów, o dofinansowanie których zwracamy się do KE. W przypadku niektórych Akcji Marie Curie (ITN, IAPP - oferty dla indywidualnych naukowców w ramach wcześniej zaakceptowanych przez KE projektów są dostępne na stronie EURAXESS), dostępu do infrastruktur i JRC aplikujemy wprost do instytucji uprawnionych - w sposób opisany na stronach poszczególnych rodzajów grantów.
 • Nie czekać do ostatniej chwili z wysłaniem wniosku do KE (zwykle jest to godz. 17 w danym terminie). Zdarza się niestety, że w takiej sytuacji nasz projekt nie zostanie zapisany w systemie, który jest zamykany z wybiciem godziny "0". Pamiętać trzeba nie tylko o naciśnięciu przycisku "save", ale także o przycisku "submit", ponieważ dopiero wtedy zakończona jest procedura złożenia wniosku.
 • Mimo możliwości pisania wniosku w każdym z oficjalnych języków UE, najlepiej przygotować go po angielsku. W innym wypadku KE może mieć problemy ze znalezieniem odpowiednich ekspertów, co kończy się tłumaczeniem naszego projektu na jęz. angielski - zwykle przez przypadkowego tłumacza.
 • Przestrzegać obowiązujących reguł co do długości opisów, liczby stron, czcionki.
 • Koncepcja projektu powinna być pisana zgodnie z wymogami formularza oraz kryteriami oceny podanymi w Przewodniku dla wnioskodawców.
 • Pisząc projekt należy odnieść się do wszystkich zawartych w formularzu aplikacyjnym kwestii, używając wręcz sformułowań z formularza i kryteriów oceny. Pisać konkretnie i na temat.
 • Przygotowując CV pamiętać nie tylko o czysto naukowych aspektach swojej kariery. Na ocenę mają wpływ również inne kwestie pośrednio związane z pracą naukową, np. zarządzanie projektami, popularyzacja nauki czy aktywne działanie w kołach naukowych i stowarzyszeniach.
 • Przed wysłaniem dać komuś wniosek do przeczytania.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version