strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Kariera naukowa - DODATKOWE INFORMACJE

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZEŃ przyznawanych w ramach projektów badawczo-szkoleniowych MARIE CURIE (program LUDZIE)

Kwoty w poniższych tabelach są kwotami bazowymi, co oznacza że podlegają one modyfikowaniu przez współczynnik krajowy (correction coefficient) właściwy dla kraju, w którym następuje zatrudnienie. Kwoty te przeznaczone są na pokrycie pełnych kosztów pracy danej osoby w projekcie, a zatem zostaną pomniejszone o wszelkie należności publicznoprawne (podatki, składki ubezpieczeniowe) jakie zwykle płaci pracownik, oraz jakie zwykle ponosi pracodawca. O wysokości należnego podatku, składek na ubezpieczenia społeczne oraz jakichkolwiek innych świadczeń, decyduje prawo państwa, któremu podlega dana umowa. W trakcie trwania 7PR mogą one ulegać zmianie, np. wzrastać o współczynnik inflacyjny (zmiany są podawane w Programach Pracy obowiązujących na kolejne lata 7PR. Znajdują się one na stronach poszczególnych konkursów - http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm). W przypadku zaakceptowanego projektu, przez cały okres jego realizacji, obowiązują zasady finansowe przyjęte w tym Programie Pracy, w którym ogłoszono dany konkurs (a nie daty jego zamknięcia czy podpisania kontraktu z KE).

Wysokość wynagrodzenia zależy od posiadanego doświadczenia naukowego (a nie tylko od stopnia naukowego) liczonego od momentu uzyskania tytułu uprawniającego do otwarcia przewodu doktorskiego, w przypadku Polski jest to tytuł magistra. Przypisanie naukowca do jednej z poniższych 3 kategorii następuje tylko raz i nie ulega zmianie podczas trwania całego szkolenia (nawet jeśli doświadczenie ulega zwiększeniu). Ma to miejsce w momencie podpisania kontraktu pomiędzy KE a instytucją przyjmująca (IEF, IOF, IIF) lub umowy o zatrudnieniu pomiędzy instytucją przyjmująca a naukowcem (ITN, IAPP, IRSES).

 • Program Pracy "LUDZIE" na rok 2013.

  Roczne bazowe kwoty wynagrodzenia w euro:
  Doświadczenie Kwota A (EUR rocznie) Kwota B (EUR rocznie)
  < 4 lata 38 000 19 000
  4 - 10 lat 58 500 29 250
  > 10 lat 87 500 43 750


  Współczynnik krajowy (wybrane kraje, pozostałe w Programie Pracy)
  Kraj   Kraj   Kraj   Kraj   Kraj  
  Austria 106,2 Estonia 75,6 Holandia 104,1 Malta 82,2 Słowenia 89,6
  Belgia 100,0 Finlandia 119,4 Irlandia 109,1 Niemcy 94,8 Szwecja 118,6
  Cypr 83,7 Francja 116,8 Litwa 72,5 Polska 77,1 Wielka Brytania 134,4
  Czechy 84,2 Grecja 94,8 Łotwa 74,3 Portugalia 85,0 Węgry 79,2
  Dania 134,1 Hiszpania 97,7 Luksemburg 100,0 Słowacja 80,0 Włochy 106,6
  USA 101,3 Japonia 105,0 Kanada 78,9 Australia 99,5 Chiny 94,8


 • Program Pracy "LUDZIE" na rok 2012.

  Roczne bazowe kwoty wynagrodzenia w euro:
  Doświadczenie Kwota A (EUR rocznie) Kwota B (EUR rocznie)
  < 4 lata 38 000 19 000
  4 - 10 lat 58 500 29 250
  > 10 lat 87 500 43 750


  Współczynnik krajowy (wybrane kraje, pozostałe w Programie Pracy)
  Kraj   Kraj   Kraj   Kraj   Kraj  
  Austria 106,2 Estonia 75,6 Holandia 104,1 Malta 82,2 Słowenia 89,6
  Belgia 100,0 Finlandia 119,4 Irlandia 109,1 Niemcy 94,8 Szwecja 118,6
  Cypr 83,7 Francja 116,8 Litwa 72,5 Polska 77,1 Wielka Brytania 134,4
  Czechy 84,2 Grecja 94,8 Łotwa 74,3 Portugalia 85,0 Węgry 79,2
  Dania 134,1 Hiszpania 97,7 Luksemburg 100,0 Słowacja 80,0 Włochy 106,6
  USA 101,3 Japonia 105,0 Kanada 78,9 Australia 99,5 Chiny 94,8


 • Program Pracy "LUDZIE" na rok 2011.

  Roczne bazowe kwoty wynagrodzenia w euro:
  Doświadczenie Kwota A (EUR rocznie) Kwota B (EUR rocznie)
  < 4 lata 38 000 19 000
  4 - 10 lat 58 500 29 250
  > 10 lat 87 500 43 750


  Współczynnik krajowy (wybrane kraje, pozostałe w Programie Pracy)
  Kraj   Kraj   Kraj   Kraj   Kraj  
  Austria 106,9 Estonia 82,1 Holandia 109,3 Malta 85,5 Słowenia 90,8
  Belgia 100,0 Finlandia 112,3 Irlandia 114,7 Niemcy 98,4 Szwecja 102,8
  Cypr 88,7 Francja 115,8 Litwa 76,5 Polska 72,2 Wielka Brytania 120,3
  Czechy 88,3 Grecja 94,2 Łotwa 84,5 Portugalia 87,7 Węgry 81,8
  Dania 138,7 Hiszpania 99,4 Luksemburg 100,0 Słowacja 84,3 Włochy 110,6
  USA 101,3 Japonia 105,0 Kanada 78,9 Australia 108,5 Chiny 94,8


 • Program Pracy "LUDZIE" na rok 2010.

  Roczne bazowe kwoty wynagrodzenia w euro:
  Doświadczenie Kwota A (EUR rocznie) Kwota B (EUR rocznie)
  < 4 lata 36 700 18 350
  4 - 10 lat 56 400 28 200
  > 10 lat 84 500 42 250


  Współczynnik krajowy (wybrane kraje, pozostałe w Programie Pracy)
  Kraj   Kraj   Kraj   Kraj   Kraj  
  Austria 107,8 Estonia 85,0 Holandia 119,1 Malta 85,0 Słowenia 90,2
  Belgia 100,0 Finlandia 119,8 Irlandia 121,9 Niemcy 98,9 Szwecja 115,3
  Cypr 89,2 Francja 115,5 Litwa 76,3 Polska 93,8 Wielka Brytania 125,6
  Czechy 98,1 Grecja 95,0 Łotwa 85,1 Portugalia 91,7 Węgry 94,0
  Dania 139,4 Hiszpania 101,6 Luksemburg 100,0 Słowacja 87,3 Włochy 111,5
  USA 88,3 Japonia 105,0 Kanada 78,9 Australia 108,5 Chiny 74,6


 • Program Pracy "LUDZIE" na rok 2009.

  Roczne bazowe kwoty wynagrodzenia w euro:
  Doświadczenie Kwota A (EUR rocznie) Kwota B (EUR rocznie)
  < 4 lata 35 300 17 650
  4 - 10 lat 54 300 27 150
  > 10 lat 81 400 40 700


  Współczynnik krajowy (wybrane kraje, pozostałe w Programie Pracy)
  Kraj   Kraj   Kraj   Kraj   Kraj  
  Austria 102,2 Estonia 76,5 Holandia 101,2 Malta 97,5 Słowenia 80,8
  Belgia 100,0 Finlandia 112,0 Irlandia 113,3 Niemcy 101,5 Szwecja 108,9
  Cypr 99,0 Francja 104,4 Litwa 71,2 Polska 71,6 Wielka Brytania 109,2
  Czechy 77,2 Grecja 90,1 Łotwa 71,1 Portugalia 91,4 Węgry 66,5
  Dania 133,5 Hiszpania 95,5 Luksemburg 100,0 Słowacja 82,2 Włochy 103,9
  USA 103,1 Japonia 106,5 Kanada 92,7 Australia 112,2 Chiny 77,4


 • KONKURSY ogłoszone w grudniu 2007r. Program Pracy "PEOPLE" na 2008

  Roczne bazowe kwoty wynagrodzenia w euro
  Doświadczenie Kwota A (EUR rocznie) Kwota B (EUR rocznie)
  < 4 lata 34 500 17 250
  4 - 10 lat 53 000 26 500
  > 10 lat 79 500 39 750


  Współczynnik krajowy (wybrane kraje, pozostałe w Programie Pracy)
  Kraj   Kraj   Kraj   Kraj   Kraj  
  Austria 102,2 Estonia 76,5 Holandia 101,2 Malta 97,5 Słowenia 80,8
  Belgia 100,0 Finlandia 112,0 Irlandia 113,3 Niemcy 101,5 Szwecja 108,9
  Cypr 99,0 Francja 104,4 Litwa 71,2 Polska 71,6 Wielka Brytania 109,2
  Czechy 77,2 Grecja 90,1 Łotwa 71,1 Portugalia 91,4 Węgry 66,5
  Dania 133,5 Hiszpania 95,5 Luksemburg 100,0 Słowacja 82,2 Włochy 103,9
  USA 100,5 Japonia 113,7 Kanada 90,6 Australia 99,1 Chiny 76,7


 • KONKURSY ogłoszone w grudniu 2006r. Program Pracy "PEOPLE" na 2007

  Roczne bazowe kwoty wynagrodzenia w euro:
  Doświadczenie Kwota A Kwota B
  < 4 lata 33 800 16 900
  4 - 10 lat 52 000 26 000
  > 10 lat 78 000 38 000


  Współczynnik krajowy (wybrane kraje, pozostałe w Programie Pracy)
  Kraj   Kraj   Kraj   Kraj   Kraj  
  Austria 102,2 Estonia 76,5 Holandia 101,2 Malta 97,5 Słowenia 80,8
  Belgia 100,0 Finlandia 112,0 Irlandia 113,3 Niemcy 101,5 Szwecja 108,9
  Cypr 99,0 Francja 104,4 Litwa 71,8 Polska 71,6 Wielka Brytania 109,2
  Czechy 77,2 Grecja 90,1 Łotwa 71,1 Portugalia 91,4 Węgry 66,5
  Dania 133,5 Hiszpania 95,5 Luksemburg 100,0 Słowacja 82,2 Włochy 103,9
  USA 100,5 Japonia 119,9 Kanada 90,6 Australia 99,1 Chiny 76,7


Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version