strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Poszukiwanie partnerów do projektów w 7PR

Poszukiwanie partnerów

Serwisy poszukiwania partnerów do projektów:
 • CORDIS Partners Search
  http://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
 • EuroPartnerSearch - Animal Science Database - przedsiębiorstwa
  http://www.europartnersearch.net/animal-science/database/index_sme.php
 • EuroPartnerSearch - Animal Science Database - instytucje naukowe
  http://www.europartnersearch.net/animal-science/database/index_rtd.php
 • APRE Partner Search Service - FP7
  http://ricercapartner.apre.it/
 • Ideal-ist Partner Search - dla organizacji zainteresowanych międzynarodowymi projektami badawczymi realizowanymi w priorytecie ICT. Zapytania o współpracę rozsyłane są do ponad 50 000 europejskich organizacji badawczych. Z systemu można korzystać w dwojaki sposób: aktywny - gdy organizacja chce zainicjować własny projekt, pasywny - gdy organizacja chce dostawać informacje o projektach poszukujących partnerów.
  Rejestracji w serwisie dokonywać można pod adresem: http://www.ideal-ist.net
  Dokumentacja posługiwania się systemem Partner Search serwisu Idealist7fp
 • Austrian Research-IT database
  http://www.research-it.at
 • Fit for Health Partner Search - dla instytucji naukowych i przedsiębiorstw zainteresowanych międzynarodowymi projektami badawczymi realizowanymi w dziale Health.
  System wymaga uprzedniej rejestracji poprzez wypełnienie krótkiego formularza.
  W systemie istnieje możliwość wpisania profilu swojej instytucji, wypełnienia formularza poszukiwania partnerów do przygotowywanego projektu, przeszukiwania bazy już wpisanych profili i "poszukiwań partnerów".
  Rejestracji w serwisie dokonywać można pod adresem: http://www.fitforhealth.eu/common/ContactsLogin.asp
 • International Co-operation in Research and education
  http://www.kooperation-international.de/en/countries/themes/
 • Poszukiwanie partnerów do projektów IMI - Inicjatywa Leków Innowacyjnych, publiczno-prywatne partnerstwo między Komisją Europejską, a europejskim sektorem przemysłu farmaceutycznego. Niemieckie Ministerstwo Nauki i Edukacji oraz niemiecki Krajowy Punkt Kontaktowy zainicjowały działalność internetowej platformy poszukiwania partnerów - IMI Partnering Platform. Platforma oferuje możliwość zaprezentowania potencjału badawczego instytucji oraz poszukiwania partnerów do tworzonego konsorcjum projektowego:
  http://www.imi-partnering.eu/
 • Serwis Life Competence
  http://lifecompetence.org/
  - informacje o projektach dotyczących nauk o życiu i zagadnień medycznych realizowanych w 6. Programie Ramowym w ramach priorytetu Nauki o życiu.
 • Serwis Health Competence
  http://www.healthcompetence.eu/
  - informacje o projektach realizowanych od 2004r. w ramach 6. i 7. Programu Ramowego, a dotyczących zagadnień medycznych.
  W bazach (Serwis Life Competence i Serwis Health Competence) znajdują się informacje o: projektach finansowanych, osobach uczestniczących w realizacji projektów oraz o instytucjach biorących udział w tych projektach. Bazy możemy przeszukiwać podając słowa kluczowe lub wybierając interesujący nas obszar tematyczny, nazwisko osoby czy nazwę instytucji.
 • Serwis NCP-Bio database
  http://www.ncp-bio.net/
  Serwis zwiera informacje o partnerach poszukujących współpracy w ramach priorytetu Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologia. System wymaga uprzedniej rejestracji poprzez wypełnienie formularza.
 • IMI - Inicjatywa Leków Innowacyjnych IMI
  http://www.imi.europa.eu/content/partner-search
  Jest to serwis poszukiwania partnerów, dedykowany wyłącznie aktualnie otwartym konkursom IMI.
 • Serwis Security database (SeReMa)
  http://www.security-research-map.eu/
  W bazie istnieje możliwość wpisania profilu swojej instytucji, wypełnienia formularza poszukiwania partnerów do przygotowywanego projektu, przeszukiwania bazy już wpisanych profili i "poszukiwań partnerów".

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version