strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Struktura 7PR

Bezpieczeństwo
Security (SEC)

 Cel

Rozwój technologii i wiedzy dla zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń takich jak terroryzm, kataklizmy i przestępczość, przy jednoczesnym respektowaniu podstawowych praw człowieka, w tym prawa do prywatności; zapewnienie optymalnego i zgodnego wykorzystywania dostępnych technologii, pobudzanie współpracy dostawców i użytkowników rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa cywilnego, poprawa konkurencyjności europejskiego sektora bezpieczeństwa oraz zmniejszenia istniejących braków w dziedzinie bezpieczeństwa.

 Działania

  • Bezpieczeństwo obywateli - dostarczanie rozwiązań technologicznych w zakresie ochrony ludności, w tym w zakresie biobezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z przestępczości i ataków terrorystycznych,

  • Bezpieczeństwo infrastruktur i obiektów użyteczności publicznej: analiza i zabezpieczanie infrastruktury kluczowej/powiązanej siecią (np. transport, energia, TIK) oraz systemów i usług (łącznie z usługami finansowymi i administracyjnymi),

  • Inteligentna obserwacja i bezpieczeństwo granic: wzmocnienie skuteczności i sprawności systemów, sprzętu, narzędzi i procesów oraz metod szybkiej identyfikacji łącznie z kwestiami kontroli i obserwacji granic (lądowych i morskich),

  • Przywracanie bezpieczeństwa i ochrony w sytuacjach kryzysowych (takich jak ochrona ludności, zadania ratownicze i akcje humanitarne) w tym przygotowanie, koordynacja i komunikacja między organizacjami.

Powyższe dziedziny będą wspierane przez następujące tematy przekrojowe:

  • Integracja systemów bezpieczeństwa, łączność i interoperacyjność: wywiad, zbieranie informacji, bezpieczeństwo wewnętrzne, interoperacyjność systemów, sprzętu, usług i procesów, łącznie z infrastrukturą informacyjną organów ścigania, straży pożarnej, obrony cywilnej i opieki zdrowotnej, poprawa niezawodności, organizacji, ochrona poufności i integralności informacji oraz możliwości śledzenia transakcji i procesów przetwarzania,

  • Bezpieczeństwo i społeczeństwo: badania, które skupią się na analizach społeczno-gospodarczych, scenariuszach i działaniach związanych z: kulturowym, społecznym, politycznym i gospodarczym wymiarem bezpieczeństwa, komunikacją ze społeczeństwem, rolą wartości ludzkich, formułowaniem polityki, psychologią i środowiskiem społecznym terroryzmu, poczuciem bezpieczeństwa obywateli, etyką, ochroną prywatności i społecznym prognozowaniem oraz analizą ryzyka systemowego. Ochrona prywatności i wolności. Obszary szczególnego ryzyka, nowe zagrożenia, zarządzanie i ocena potencjalnych skutków,

  • Koordynacja i ustrukturyzowanie badań nad bezpieczeństwem: koordynowanie europejskich i międzynarodowych badań nad bezpieczeństwem. Rozwój synergii pomiędzy badaniami nad bezpieczeństwem i obroną. Poprawa warunków prawnych. Optymalne wykorzystywanie istniejących infrastruktur.

 
Bezpieczeństwo
mgr Renata Rycerz - ekspert do Komitetu H2020 (SEC.Societies)
tel. +48-22-828-7481
+48-22-828-7483 w. 311
kom. +48-508-101-124

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version