strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Struktura 7PR

Technologie informacyjne i komunikacyjne
Information and Communication Technologies (ICT)

 Cel

ICT mają decydujące znaczenie w trzech obszarach: wydajności i innowacyjności, modernizacji usług publicznych i postępie naukowo-technicznym. Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych odgrywa kluczową rolę w zaspokajaniu rosnących potrzeb dotyczących opieki zdrowotnej i społecznej, przede wszystkim osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i osób starszych, oraz modernizacji usług w dziedzinach publicznych, takich jak edukacja, ochrona dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwo, energia, transport i środowisko oraz promowania dostępności i przejrzystości rządzenia i procesów kształtowania polityki. Naukowcy zajmujący się ICT biorą udział w światowym wyścigu koncentrującym się na miniaturyzacji, doprowadzeniu do konwergencji informatyki, technologii komunikacyjnych i medialnych, w tym większej interoperacyjności systemów, oraz konwergencji z innymi właściwymi dziedzinami i dyscyplinami naukowymi, jak również stworzenie systemów zdolnych do uczenia się i rozwoju.

 Działania

 • Filary technologii ICT

  • Nanoelektronika, fotonika i zintegrowane mikro/nanosystemy

  • Wszechobecne sieci komunikacyjne o nieograniczonych możliwościach

  • Systemy wbudowane, przetwarzanie danych i sterowanie

  • Oprogramowanie, siatki obliczeniowe, bezpieczeństwo i niezawodność

  • Wiedza, systemy poznawcze i systemy uczące się

  • Symulacja, wizualizacja, interakcja i rzeczywistość mieszana (mixed realities)

  • Nowe perspektywy w zakresie ICT wykorzystujące inne dziedziny nauki i dyscypliny technologiczne, łącznie z elementami matematyki, fizyki i biotechnologii

 • Integracja technologii

  • Otoczenie osobiste i domowe

  • Systemy robotyczne: nowoczesne systemy autonomiczne; miniaturyzacja, technologie humanoidalne

  • Infrastruktury inteligentne: narzędzia sprawiające, że infrastruktury niezbędne do codziennego funkcjonowania stają się sprawniejsze, łatwiejsze w obsłudze

 • Badania nad zastosowaniami

  • ICT w zetknięciu z wyzwaniami społecznymi: nowe systemy, nowatorskie materiały, struktury, technologie i usługi na rzecz zdrowia: poprawa profilaktyki chorób i świadczenia opieki zdrowotnej, wczesna diagnostyka, leczenie;

  • poprawa integracji społecznej na rzecz mobilności: oparte na ICT inteligentne systemy transportu, pojazdy i inteligentne rozwiązania usługowe dla turystyki,

  • na rzecz wspierania środowiska, zarządzania ryzykiem i zrównoważonego rozwoju na rzecz administracji publicznej wszystkich szczebli,

  • ICT na rzecz treści, kreatywności i indywidualnego rozwoju: nowe modele mediów i nowe rodzaje treści, uczenie wspomagane technologią,

  • ICT wspierające przedsiębiorstwa i przemysł,

  • ICT na rzecz zaufania i pewności: zarządzanie tożsamością; uwierzytelnianie i autoryzacja.

 
Technologie informacyjne i komunikacyjne
mgr inż. Andrzej Galik - ekspert do Komitetu H2020 (ICT)
tel. +48-22-828-7483 w. 294
kom. +48-668-935-257
mgr Małgorzata Szołucha - urlop macierzyński/wychowawczy
inż. Aleksandra Ihnatowicz
kom. +48-795-112-967
mgr Jan Lisowski
tel. +48-22-828-7483 w. 294
kom. +48-728-517-739

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version