strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Struktura 7PR

Transport (w tym aeronautyka)
Transport including Aeronautics

 Cel

Budowa zintegrowanego, bezpieczniejszego, bardziej ekologicznego i "inteligentniejszego" ogólnoeuropejskiego systemu transportowego, korzystnego dla obywateli, społeczeństwa oraz polityki w zakresie klimatu. Uwaga będzie zwrócona na poszanowanie środowiska i zasobów naturalnych. Działania na poziomie europejskim pobudzą również restrukturyzację przemysłu, łącznie z integracją łańcucha dostaw, w szczególności MŚP. Należy wziąć pod uwagę systemy transportu, uwzględniające interakcje pojazdów lub statków, sieci transportowych lub infrastruktur oraz korzystania z usług transportowych na poziomie europejskim.

 Działania

 • Aeronautyka i transport lotniczy

  • Ekologiczny transport lotniczy - redukcja emisji zanieczyszczeń i uciążliwości hałasu (silniki, paliwa alternatywne, projekty nowych samolotów, włącznie z płatowcami, funkcjonowanie lotnisk i zarządzanie ruchem),

  • Podnoszenie efektywności czasowej - efektywności rozkładów lotów - innowacyjne systemy zarządzania ruchem powietrznym (wdrażanie polityki dotyczącej jednolitej przestrzeni powietrznej),

  • Zapewnianie zadowolenia i bezpieczeństwa klientów - poprawa komfortu podróżowania pasażerów, innowacyjne usługi pokładowe i sprawniejsza odprawa pasażerów; poprawa aspektów bezpieczeństwa transportu lotniczego; większy wybór statków powietrznych,

  • Poprawa efektywności pod względem kosztów - redukcja kosztów związanych z opracowaniem, wytworzeniem i eksploatacją (samoloty o innowacyjnej i minimalnej potrzebie remontu, naprawy i przeglądu, wykorzystywanie automatyzacji i symulacji,

  • Ochrona samolotu i pasażerów - wzmocnienie środków ochrony podróżnych, załogi, samolotu i systemu transportu powietrznego, ochrona samolotu na wypadek ataku oraz projektowanie bezpieczniejszych samolotów,

  • Transport lotniczy przyszłości - bardziej radykalne, ekologiczne, dostępne dla niepełnosprawnych i innowacyjne połączenia technologii.

 • Zrównoważony transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)

  • Ekologiczny transport powierzchniowy - redukcja zanieczyszczenia środowiska w tym hałasu, zmniejszanie wpływu transportu na zmiany klimatu, szkolenie użytkowników; opracowanie przyjaznych dla środowiska i wydajnych silników i układów paliwowych, paliwa alternatywne; strategie utylizacji pojazdów i statków,

  • Promowanie i pobudzanie zmian w wyborze środków transportu i zładowywanie ruchu w korytarzach transportowych - rozbudowa zrównoważonych sieci, infrastruktur i systemów transportowych i logistycznych w Europie; internalizacja kosztów; wymiana informacji pomiędzy pojazdem/statkiem a infrastrukturą transportową; optymalizacja wydajności infrastruktury; strategie na rzecz zmian w wyborze środków transportu, zachęcające do korzystania z energooszczędnych środków transportu,

  • Zapewnianie zrównoważonej mobilności miejskiej wszystkim obywatelom, także mniej uprzywilejowanym - innowacyjne systemy organizacyjne, w tym przyjazne dla środowiska i bezpieczne pojazdy i środki transportu powodujące mniej zanieczyszczeń, nowe środki transportu publicznego wysokiej jakości i racjonalizacja transportu prywatnego, infrastruktura komunikacyjna, zintegrowana urbanistyka i transport przy uwzględnieniu ich powiązania ze wzrostem i zatrudnieniem,

  • Poprawa bezpieczeństwa i ochrony - w odniesieniu do systemu transportowego, transportu w odniesieniu do kierowców, pasażerów, załogi, rowerzystów i pieszych, jak również ładunku, projektowania i działania pojazdów, statków, infrastruktur i całego systemu transportowego,

  • Wzmacnianie konkurencyjności - poprawa procesów projektowania; opracowanie nowoczesnych technologii napędowych i technologii w zakresie produkcji pojazdów i statków; innowacyjne i oszczędne systemy produkcyjne oraz budowa i utrzymanie infrastruktury; architektury integratywne.

 • Wspieranie europejskiego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (Galileo i EGNOS) - precyzyjne usługi nawigacyjne i synchronizacyjne wykorzystywane w wielu sektorach; wydajne wykorzystywanie nawigacji satelitarnej i pomoc w zdefiniowaniu technologii i zastosowań drugiej generacji.

 
Transport
mgr Zbigniew Turek - ekspert do Komitetu H2020 (TRANSPORT)
tel. +48-22-828-7483 w. 159
kom. +48-502-052-241
mgr Mikołaj Pyczak
tel. +48-22-828-7483 w. 159
kom. +48-664-032-135

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version