strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Struktura 7PR

Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
Socio-Economics Sciences and Humanities (SSH)

 Cel

Zapewnienie wspólnego zrozumienia złożonych i wzajemnie powiązanych wyzwań społeczno-gospodarczych, przed którymi stoi Europa, takich jak wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność, spójność społeczna, wyzwania społeczne, kulturowe i edukacyjne w poszerzonej UE oraz zrównoważony rozwój, wyzwania związane z ochroną środowiska, zmiany demograficzne, migracja i integracja, jakość życia i globalna współzależność, w szczególności w celu ulepszenia naukowych podstaw polityk prowadzonych w odnośnych dziedzinach.

 Działania

  • wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie wiedzy - w tym innowacyjność, edukacja wraz z uczeniem się przez całe życie oraz rola wiedzy naukowej i dóbr niematerialnych; młodzież i polityka z nią związana;

  • łączenie celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w perspektywie europejskiej: ewolucja europejskich modeli społeczno-gospodarczych oraz spójności gospodarczej, społecznej i regionalnej w poszerzonej UE (z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska);

  • główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje - zmiany demograficzne i ich wpływ na rozwój miast; migracja i integracja; styl życia, praca, rodzina, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kwestie równości płci, niepełnosprawności, zdrowia i jakości życia; ochrona konsumentów; przynależność etniczna, pluralizm religijny, interakcje kulturowe, zwalczanie dyskryminacji; przestępczość;

  • Europa w świecie - zmieniające się interakcje i stosunki międzykulturowe oraz współzależności pomiędzy regionami świata; praca na rzecz pokoju;

  • obywatel w Unii Europejskiej - poczucie demokratycznej współodpowiedzialności i aktywnego uczestnictwa narodów Europy; demokratyczne rządy na wszystkich szczeblach oraz rola społeczeństwa obywatelskiego; badania na rzecz wspólnego zrozumienia między społeczeństwami Europy;

  • wskaźniki społeczno-ekonomiczne i naukowe - ich wykorzystanie w polityce i jej wdrażaniu oraz monitorowaniu;

  • badania wybiegające w przyszłość (foresight) w zakresie głównych kwestii naukowych, technologicznych i związanych z nimi kwestii społeczno-gospodarczych.

 
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
mgr inż. Małgorzata Krótki - ekspert do Komitetu H2020 (II&R Societies)
tel. +48-22-828-7483 w. 233
kom. +48-664-032-130

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version