strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Struktura 7PR

Przestrzeń kosmiczna
Space

 Cel

Wspieranie europejskiego programu kosmicznego skupiającego się na zastosowaniach takich jak Globalny Monitoring dla Środowiska i Bezpieczeństwa (Global Monitoring for Environment and Security - GMES) niosących korzyści dla obywateli i konkurencyjności europejskiego przemysłu kosmicznego. Przyczyni się to do rozwoju europejskiej polityki przestrzeni kosmicznej, uzupełniając wysiłki państw członkowskich oraz innych kluczowych uczestników, w tym Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

 Działania

 • Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej na rzecz społeczeństwa europejskiego

  • GMES: rozwój satelitarnych i miejscowych systemów monitorowania i wczesnego ostrzegania, w tym na rzecz bezpieczeństwa obywateli, oraz rozwój technik związanych z zarządzaniem środowiskiem i bezpieczeństwem (w tym w sytuacji kataklizmów) oraz ich integracja z komponentami naziemnymi, wodnymi i powietrznymi; wspieranie integracji, harmonizacji, wykorzystywania i dostarczania danych i usług w ramach GMES (satelitarnych, naziemnych, powietrznych i umieszczonych na statkach),

  • Innowacyjne usługi łączności satelitarnej zintegrowane z globalnymi sieciami łączności elektronicznej (obejmujące ochronę ludności, e-rząd, telemedycynę, teleedukację, akcje poszukiwawcze i ratownicze, turystykę i rekreację, nawigację osobistą, zarządzanie flotą, rolnictwo i leśnictwo, meteorologię i inne),

  • Rozwój technologii i systemów monitorowania (dla zmniejszania podatności usług kosmicznych na zagrożenia i obserwacji przestrzeni kosmicznej).,

  • Zastosowania funkcjonujących w przestrzeni kosmicznej systemów zapobiegania ryzyku i zarządzania nim, pogłębianie zbieżności z innymi systemami.

 • Badania przestrzeni kosmicznej

  • Zapewnianie wsparcia BRT w dziedzinie badań przestrzeni kosmicznej dzięki synergii z inicjatywami podejmowanymi przez ESA lub krajowe agencje kosmiczne; ułatwianie dostępu do danych naukowych,

  • Wspieranie koordynacji działań na rzecz budowy teleskopów i detektorów kosmicznych oraz w dziedzinie analizy danych w naukach o kosmosie.

 • BRT na rzecz wzmocnienia obecności w przestrzeni kosmicznej

  • Badania i rozwój na rzecz potrzeb długofalowych (w tym transport kosmiczny); podnoszenie konkurencyjności europejskiego sektora technologii kosmicznej,

  • Nauki o kosmosie, w tym aspekt kosmiczny biomedycyny, nauk o życiu i nauk fizycznych.

 
Przestrzeń kosmiczna
mgr Piotr Świerczyński - ekspert do Komitetu H2020 (SPACE)(SEC. Societies)
tel. +48-22-828-7481
+48-22-828-7483 w. 311
kom. +48-508-101-005

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version