strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Struktura 7PR

Regiony wiedzy
Regions of Knowledge (REGIONS)

 Cel

Regiony odgrywają coraz większą rolę w rozwoju badań europejskich. Celem działań jest wzmocnienie potencjału badawczego regionów europejskich poprzez wspieranie i zachęcanie do rozwoju w całej Europie regionalnych klastrów badawczych skupiających instytucje publiczne i prywatne: wyższe uczelnie, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i władze regionalne.

Projekty będą obejmowały wspólną analizę planów badawczych klastrów regionalnych i wypracowanie zestawu instrumentów służących zastosowaniu w konkretnych działaniach badawczych, m.in. poprzez spełnianie przez regiony rozwinięte roli "mentora" dla regionów o słabo rozwiniętym profilu badawczym i wspieranie kształtujących się regionów wiedzy. Obejmuje to prowadzenie, w ścisłym związku z polityką regionalną Wspólnoty (fundusze strukturalne), programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz programem edukacyjnym i szkoleniowym, działań mających na celu tworzenie sieci między uczestnikami badań i instytucjami w gospodarkach regionalnych.

 
Regiony Wiedzy, Potencjał badawczy
mgr Małgorzata Snarska-Świderska - Koordynator
tel. +48-22-828-7483 w. 412
kom. +48-508-101-202

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version