strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Struktura 7PR

Nauka w społeczeństwie
Science in Society (SIS)

 Cel

Celem tej inicjatywy jest przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z nowymi technologiami oraz sprawami nauki. Nauka i technika ciągle stanowią sferę oddaloną od codziennych problemów dużej części społeczeństwa oraz decydentów politycznych i wciąż są przedmiotem nieporozumień, toteż kontrowersyjne kwestie związane z odkryciami naukowymi i nowymi technologiami powinny być przedmiotem społecznej debaty.

Wsparcie przewidziane jest w następujących przypadkach:

  • usprawnienie europejskiego systemu nauki: poprawa wykorzystania i monitorowania wpływu doradztwa naukowego i wiedzy specjalistycznej na proces tworzenia polityk (łącznie z zarządzaniem ryzykiem); przyszłość publikacji naukowych; działania ułatwiające dostęp do publikacji naukowych, zabezpieczenia w obszarach nauki zagrożonych nadużyciami,

  • zaangażowanie naukowców i społeczeństwa w zagadnienia dotyczące nauki w celu przewidywania i wyjaśniania kwestii politycznych i społecznych oraz problemów etycznych,

  • refleksja i debata dotycząca nauki i techniki oraz ich miejsca w społeczeństwie, uwzględniająca osiągnięcia takich dyscyplin naukowych jak historia, socjologia oraz filozofia nauki i techniki,

  • badania nad tożsamością kulturową płci oraz promowanie roli kobiet w nauce,

  • pobudzanie wśród młodzieży zainteresowania nauką poprzez intensyfikację kształcenia w zakresie nauk ścisłych oraz wspieranie zainteresowania nauką i pełnego udziału w nauce młodych ludzi ze wszystkich środowisk,

  • zwiększanie roli badań prowadzonych na wyższych uczelniach oraz ich zaangażowania w wyzwania globalizacji,

  • lepsza komunikacja i wzajemne zrozumienie między światem nauki a społeczeństwem (zwłaszcza decydentami politycznymi i mediami) poprzez wspieranie informacji naukowej, publikacji i mediów.

Działania te realizowane będą poprzez: projekty badawcze, prace studyjne, współpracę sieciową i inne inicjatywy skierowane do szerokiego kręgu odbiorców, jak też nagrody, badania opinii i gromadzenie danych.

 
Nauka w społeczeństwie
mgr inż. Małgorzata Krótki - ekspert do Komitetu H2020 (II&R Societies)
tel. +48-22-828-7483 w. 233
kom. +48-664-032-130

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version