strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Struktura 7PR

MOŻLIWOŚCI (CAPACITIES)

Cel

Program ma zapewnić optymalne wykorzystanie istniejącego w Europie potencjału z zakresie badań i innowacji poprzez

  • optymalizację wykorzystania i rozwoju infrastruktur badawczych;

  • wzmocnienie możliwości innowacyjnych MŚP oraz ich zdolności do wykorzystywania wyników prac badawczych;

  • wspieranie rozwoju regionalnych klastrów badawczych;

  • uwolnienie potencjału badawczego w regionach konwergencji i w najbardziej oddalonych regionach UE;

  • zbliżenie nauki i społeczeństwa w celu harmonijnego zintegrowania nauki i technologii ze społeczeństwem europejskim;

  • wsparcie dla spójnego kształtowania polityk badawczych;

  • działania horyzontalne i środki wspierające współpracę międzynarodową.Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version