strona główna | intranet | moje konto


IMPREZYSTRONA GŁÓWNA
Informacje o imprezie

"Biomolecules & Nanostructures 4"
 

Date
15.05.2013
Organizer
Institute of Physics Polish Academy of Sciences (PAS)
Subject
The key topics of the Workshop will cover current subjects on the
crossroads of molecular biology, physics and chemistry, including:

• Biomolecules
• Nanostructures
• Nanomachines
• Biosensors

The specific topics of the conference include: 
• supramolecular assemblies
• single-molecule manipulation
• protein folding and aggregation
• interactions between nucleic acids and proteins
• dynamics of biomembranes
• hybrid structures
• and other phenomena at bio-nano interfaces
Both experimental and theoretical approaches will be presented. 

The Workshop is organized under the auspices of the National
Multidisciplinary Laboratory of Functional Nanomaterials - NanoFun,
financed by the Innovative Economy Operational Programme, Priority Axis 2:
R&D Infrastructure, Action 2.2: Support of Formation of Common Research
Infrastructure of Scientific Units. The Workshop is also a conference of
the Division of Physics in Life Science of the European Physical Society.

The dates are May 15 (Wednesday) - May 19 (Sunday) 2013.


------------------------------------------------------
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk jest organizatorem 4. edycji
międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji "Biomolecules &
Nanostructures", która odbędzie się 15-19 maja 2013 r. w Domu Polonii w
Pułtusku.

Program konferencji obejmuje zagadnienia na pograniczu świata
„bio” i „nano”: układy supramolekularne,
spektroskopię pojedynczych cząsteczek, biosensory, motory molekularne,
nanostruktury hybrydowe, zjawiska zwijania i agregacji białek,
oddziaływania białek i kwasów nukleinowych, dynamikę błon, zjawiska na
styku materii organicznej i ciał stałych, zarówno w ujęciu doświadczalnym,
jak i teoretycznym.

Poprzednia edycja tej konferencji, która miała miejsce w Będlewie
k/Poznania została uznana przez uczestników za „najlepszą konferencję
biofizyczną w Europie”.
http://ifpan.edu.pl/bedlewo3/index.php?txt=program

Konferencja jest organizowana pod auspicjami projektu NanoFun
POIG.02.02.00-00-025/09 oraz Sekcji Fizyki w Naukach Przyrodniczych
Europejskiego Towarzystwa Fizycznego.
Place
Domu Polonii
 
Pułtusk,Poland
Contact
Anna Niedzwiecka, Ph.D.
 tel.: +48 22 8436601 ext. 3516
fax: +48 22 8430926
e-mail: annan@ifpan.edu.pl
Payment
http://www.nanofun.edu.pl/bionano4/registration.html
The deadline of registration is March 1st, 2013
http://www.nanofun.edu.pl/bionano4/
 

Lista imprez

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version