strona główna | intranet | moje konto


WIADOMOŚCISTRONA GŁÓWNA
Rejestracja ekspertów do programu Horyzont 2020 została otwarta!
Rozpoczęła się rejestracja ekspertów, którzy będą wspierać Komisję Europejską i jej agencje wykonawcze w realizacji nowego Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020. Komisja Europejska potrzebuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko oceniać wnioski w nowym programie, ale także oceniać sam program, jak również politykę badawczo-rozwojową i proinnowacyjną UE. Rejestracja w bazie ekspertów będzie trwała przez cały okres trwania programu Horyzont 2020, jednakże zachęcamy, by zgłosić się już teraz. Oprócz najlepszych naukowców KE chce pozyskać specjalistów z innych sektorów, w tym biznesu i usług. Osoby, które były zarejestrowane jako eksperci do 7PR, mogą po aktualizacji swoich danych w bazie (dostęp przez Participant Portal) stać się ekspertami do H2020. Uwaga! Dane osób wpisanych do bazy ekspertów FP7 nie zostaną automatycznie przeniesione do nowej bazy ekspertów H2020. Zachęcamy polskich ekspertów z różnych dziedzin i z różnym doświadczeniem do zgłaszania się. Praca eksperta to unikatowe doświadczenie i możliwość nawiązania bardzo cennych kontaktów zawodowych. Więcej informacji i rejestracja: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113
(26.11.2013)
powrót

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version