Cele   Zadania   Kontakt  
HUNPOL-TRANS
GRUPA ODBIORCÓW
IMPREZY
PROJEKTY I PARTNERZY
CIEKAWE STRONY
HUNPOL-TRANS

Projekt o akronimie HUNPOL-TRANS ma na celu wspieranie uczestnictwa węgierskich i polskich organizacji badawczych transportu powierzchniowego w 6. Programie Ramowym UE. Podejmowane działania będą sprzyjać pogłębieniu współpracy naukowo-badawczej między Polską a Węgrami oraz innymi państwami członkowskimi i krajami trzecimi.

Projekt realizowany jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy (koordynator), węgierskie Ministerstwo Edukacji i TÜV - Akademie Rheinland GmbH (partnerzy). Europejskie stowarzyszenia dla rozwoju transportu drogowego (EUCAR), szynowego (UNIFE i ERRAC) i morskiego (COREDES) wspierają podejmowane działania uczestnicząc w imprezach o znaczeniu strategicznym, jak spotkania brokerskie. Czas realizacji projektu wynosi 30 miesięcy.

Planowane działania obejmują:
  • ocenę sytuacji i perspektyw rozwojowych Węgier i Polski w dziedzinie transportu powierzchniowego;
  • selekcję najbardziej aktywnych organizacji badawczo-rozwojowych, w tym centrów doskonałości, z Polski i Węgier oraz rozbudowę bazy danych;
  • organizację imprez (konferencji, seminariów, warsztatów) dostosowanych do potrzeb podmiotów naukowo-badawczych;
  • zidentyfikowanie konsorcjów (IP, NoE) poszukujących nowych partnerów;
  • pobudzenie entuzjazmu dla badań w dziedzinie transportu powierzchniowego wśród młodej kadry naukowej;
  • promowanie konstruktywnego międzynarodowego partnerstwa w obszarze transportu powierzchniowego.
  • KPK
    http://www.kpk.gov.pl