Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez wypełnienie poniższego formularza elektronicznego, składającego się z 4 części:
  1. dane osobowe
  2. wybór sesji tematycznych i horyzontalnych (wskazanie sesji, w których chcą Państwo uczestniczyć jest obowiązkowe)
  3. informacje odnośnie obszarów badawczych wskazanych sesji tematycznych
  4. podsumowanie i akceptacja wprowadzonych informacji i wybranych przez Państwa sesji
Po wypełnieniu całego formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo 2 wiadomości na wskazany adres e-mail. Pierwsza wiadomość potwierdza wypełnienie pierwszej części formularza. Druga jest potwierdzeniem wprowadzenia informacji o wyborze sesji tematycznych i horyzontalnych oraz zakończenia rejestracji.
Tylko prawidłowo wypełnione formularze będą podstawą do rejestracji na konferencję.

FORMULARZ ON-LINE


Wypełnienie wszystkich pół formularza rejestracyjnego jest obowiązkowe. Informacje otrzymane w wyniku procesu rejestracji służyć będą tylko organizacji konferencji

Elektroniczny formularz rejestracyjny na konferencję dostępny jest tylko w języku angielskim.

Termin rejestracji na konferencję upływa 6 listopada 2006.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku przekroczenia planowanej liczby zgłoszeń.


  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE