Komitet Doradczy

Marek Darecki
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Rzeszów
Dr Grażyna Gęsicka
Minister Rozwoju Regionalnego
Prof. Janina Jóźwiak
Przewodnicząca Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, SGH
Andrzej Kaczmarek
Ministerstwo Gospodarki
Podsekretarz stanu
Prof. Michał Kleiber
Doradca Prezydenta RP
Członek European Research Council
Dr Tomasz Kośmider
Prezes Technology Partners
Członek EURAB
Prof. Włodzimierz Kurnik
Rektor Politechniki Warszawskiej
Prof. Andrzej B. Legocki
Prezes Polskiej Akademii Nauk
Prof. Jerzy Lis
Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej
Prof. Tadeusz Luty
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Prof. Jerzy Malec
Rektor Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Prof. Karol Musioł
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Edward E. Nowak
Agencja Rozwoju Przemysłu
Członek Zarządu
Dariusz Szewczyk
Zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Prof. Jerzy Woźnicki
Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Prof. Maciej Żylicz
Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

ostatnia modyfikacja: 4.10.2006

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE