Kontakt

Sekretariat Konferencji:

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk
ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 828 7483
Fax: +48 22 828 5370

Osobą odpowiedzialną za organizację konferencji ze strony KPK jest
Dr Andrzej Sławiński
e-mail: andrzej.slawinski@kpk.gov.pl
tel.: +48 22 828 7483 wew. 144

Osoby udzielające informacji:
Joanna Sokalska
e-mail: joanna.sokalska@kpk.gov.pl
Ewa Kuśmierczyk
e-mail: ewa.kusmierczyk@kpk.gov.pl


  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE