Nagroda "Kryształowej Brukselki" 2006

Najlepszym i najbardziej aktywnym uczestnikom 6. Programu Ramowego zostaną wręczone nagrody "Kryształowej Brukselki". Uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce w czasie Balu Ramowego w pierwszym dniu Inauguracji 16 listopada 2006 r.

Nagroda "Kryształowej Brukselki" zostanie przyznana w 6 kategoriach:
 • szkoły wyższe
 • Polska Akademia Nauk
 • Jednostki Badawczo Rozwojowe
 • duże przedsiębiorstwa
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • nagroda indywidualna.
W pierwszych pięciu kategoriach nagrody (nagrody instytucjonalne) podstawą nominacji jest analiza statystyk udziału w 6. Programie Ramowym. Pod uwagę brana jest: liczba zgłoszonych wniosków, liczba zaakceptowanych wniosków, rodzaj projektów, wielkość przyznanych funduszy unijnych oraz liczba koordynowanych projektów.

Nominacje do kategorii indywidualnej są typowane spośród propozycji nadesłanych zgodnie z Regulaminem. Kryteria brane pod uwagę to: aktywne uczestnictwo i koordynacja projektów w 6.PR, uczestnictwo w komitetach programowych i grupach eksperckich, zasługi dla promocji programów ramowych oraz inicjatywy własne.

Laureatów, spośród nominowanych instytucji i osób, wyłoni Kapituła "Kryształowej Brukselki", powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
NAGRODZENI w roku 2006

KATEGORIA - SZKOŁY WYŻSZE
Uniwersytet Jagielloński

KATEGORIA - POLSKA AKADEMIA NAUK
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego

KATEGORIA - JEDNOSTKI BADAWCZO ROZWOJOWE
Instytut Medycyny Pracy

KATEGORIA - DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA
Comarch S.A.

KATEGORIA - MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o. o.

KATEGORIA - NAGRODA INDYWIDUALNA
dr inż. Tomasz Golec - Instytut Energetyki

SPECJALNA NAGRODA KRYSZTAŁOWEJ BRUKSELKI
Marek Darecki, Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Polskich Platform Technologicznych - "za pionierskie działania zacieśniające współpracę między nauką i przemysłem"NOMINACJE 2006


KATEGORIA - SZKOŁY WYŻSZE

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski


  KATEGORIA - POLSKA AKADEMIA NAUK

 • Instytut Chemii Bioorganicznej
 • Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego, Kraków
 • Instytut Oceanologii
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej


  KATEGORIA - JEDNOSTKI BADAWCZO ROZWOJOWE

 • Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 • Instytut Energetyki, Warszawa
 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi
 • Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa


  KATEGORIA - DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

 • ComArch S.A.
 • Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
 • PZL - Świdnik S.A.
 • Rodan Systems S.A.
 • Telekomunikacja Polska S.A.


  KATEGORIA - MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

 • ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
 • BioinfoBank Institute
 • Innowacja Polska Sp. z o.o.
 • Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo badawczo-produkcyjne Optel Sp. z o.o.


  KATEGORIA - NAGRODA INDYWIDUALNA

 • Aldona Dembińska-Kieć - Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 • Tomasz Golec - Instytut Energetyki
 • Janusz Hołyst - Politechnika Warszawska
 • Jan Rogut - Główny Instytut Górnictwa
 • Konrad Rydzyński - Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi


 • ostatnia modyfikacja: 27.10.2006

    Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE