Wybrane prezentacje, wygłoszone w czasie konferencji, których autorzy wyrazili zgode na ich umieszcenie na stronach konferenecji znajdą Państwo na stronach poszczególnych sesji. Aby pobrac plik PDF zawierający prezentacje, prosze kliknąc na tytuł wystąpienia.


  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE