Opłata konferencyjna

Dla uczestników Inauguracji przewidujemy opłatę konferencyjną. Wysokość opłaty wynosi 500 PLN. Opłata upoważnia do udziału we wszystkich sesjach Inauguracji i Balu Ramowym oraz obejmuje wstęp na wystawę "Polski potencjał naukowo - badawczy" materiały konferencyjne i posiłki.

Opłata NIE obejmuje prezentacji instytucji w formie plakatu lub stoiska ekspozycyjnego. Organizatorzy nie pokrywają również kosztów podróży i zakwaterowania uczestników konferencji.

Płatności należy dokonywać wyłącznie przelewem bankowym na adres:

Bank: PEKAO S.A.
IV Oddział Warszawa,
ul. Grójecka 1/3,
SWIFT Code:PKOPPLPW
Numer konta:05124010531111000004426875
Beneficjent:Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
ul. Świętokrzyska 21
00 - 049 Warszawa, Polska
NIP: 525-000-89-79
Zlecenie:Konferencja 7PR, zlec. 1118, uczestnictwo


WAŻNE: na przelewie należy umieścić imię i nazwisko wpłacającego i nazwę organizacji oraz przeznaczenie wpłaty (Konferencja 7.PR, zlec. 1118).


Rezygnacja z uczestnictwa

Rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać pisemnie na numer faksu: + 48 22 828 5370 lub na adres: jsokal@ippt.gov.pl.

Zwrot opłaty konferencyjnej możliwy jest tylko po wysłaniu pisemnego zawiadomienia o rezygnacji do 31 października 2006.

Wszystkie zwroty pomniejszone zostaną o 20% kosztów manipulacyjnych. Po 1 listopada 2006 opłata nie będzie zwracana.

Zastępstwa akceptowane będą w każdym przypadku. Prosimy je zgłaszać na adres: jsokal@ippt.gov.pl lub ewa.kusmierczyk@kpk.gov.pl.


  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE