Wystawa "Polski Potencjał Naukowo - Badawczy"

W trakcie Inauguracji odbywać się będzie wystawa plakatów prezentujących firmy i ośrodki badawcze, które odniosły największe sukcesy w programach ramowych i są zainteresowane nowymi projektami w 7.PR. Możliwa będzie również prezentacja osiągnięć w formie stoisk ekspozycyjnych. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru plakatów i propozycji stoisk wystawienniczych. Udział w wystawie jest odpłatny


Stoiska ekspozycyjne

Minimalna wielkość stoiska: 4 m2
Cena: 122 zł za m2 (cena brutto)
Wyposażenie standardowe: zabudowa targowa, lada, stolik, 2 krzesła, oświetlenie, napis na fryzie
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2006 r.

W ramach opłaty za stoisko istnieje możliwość wyświetlenia, przygotowanego przez Państwa, filmu lub prezentacji na ścianie graficznej (telebimie) wielkości 2 x 1,50 m.
Film maksymalnie 3 minuty.
Prezentacja maksymalnie 15 slajdów.


Sesja plakatowa
Oferta jest skierowana do istniejących i potencjalnych Centrów Doskonałości oraz Polskich Platform Technologicznych.

Dane techniczne: plakat pionowy w formacie 70 x 100 cm
Termin nadsyłania zgłoszeń na sesję plaktową: 10 października 2006 r.
Termin nadsyłania gotowych plakatów: 30 października 2006 r.
Cena ekspozycji jednego plakatu podczas całego czasu trwania konferencji: 80 zł (cena brutto)Płatność:
Płatności należy dokonywać przelewem bankowym najpóźniej do 10 października na adres:

Bank: Pekao S.A.
Oddział: IV Oddział Warszawa
Rachunek: 05124010531111000004426875
Beneficjent: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa
NIP: 525-000-89-79
Zlecenie: Inauguracja 7.PR, zlec. 1118, wystawa/lub stoisko

Na przelewie należy umieścić imię i nazwisko wpłacającego lub nazwę organizacji oraz przeznaczenie wpłaty (Inauguracja 7.PR, zlec. 1118, wystawa/lub stoisko).


Osoba do kontaktu:
Anna Dajek
KPK, IPPT PAN
e-mail: anna.dajek@kpk.gov.pl
tel.: +48 22 828 7483
tel. kom.: +48 517 774 756


  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE