strona główna | intranet | moje konto


KONTAKTSTRONA GŁÓWNA
Branżowe Punkty Kontaktowe przy Polskich Platformach Technologicznych
Branżowy Punkt Kontaktowy dla uczelni, jednostek badawczych i firm sektora IT
Poznańskie Centrum Superkomupterowo-Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
http://www.man.poznan.pl

Anna Miłostan
tel. +48-61-855-1385
fax. +48-61-852-5954
annaw@man.poznan.pl

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version