strona główna | intranet | moje konto


KONTAKTSTRONA GŁÓWNA
Regionalne Konsorcja Punktów Kontaktowych
Region Centralny (woj. mazowieckie, podlaskie)
IPPT PAN, Regionalny Punkt Kontaktowy przy KPK
Koordynator
ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa
http://www.kpk.gov.pl/kpk/adresy/rpk/centrum.html

dr inż. Łukasz Kurpisz Kurpisz
kom. +48-602-129-995
http://www.kpk.gov.pl/kpk/emails/kurpisz_lukasz.gif
Politechnika Białostocka, Punkt Kontaktowy 7. Programu Ramowego
Partner
ul. Wiejska 45A, pok. 38
15-351 Białystok
http://7pr.pb.edu.pl/
pkpb@pb.edu.pl

mgr Tomasz Klim
tel. +48-85-746-9337
fax. +48-85-746-9764
t.klim@pb.edu.pl
Politechnika Warszawska
Partner
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
http://www.cwm.pw.edu.pl/
upk@cwm.pw.edu.pl

mgr inż. Marta Szajnowska-Ksit - Główny Specjalista ds. finansowania projektów międzynarodowych
tel. +48-22-234-6216
+48-22-622-3575
fax. +48-22-234-5777
mszajnowska@cwm.pw.edu.pl
mgr inż. Artur Zakrzyński - Starszy Specjalista ds. Europejskich Programów Badawczych
tel. +48-22-234-6216
+48-22-622-3575
fax. +48-22-234-5777
azakrzynski@cwm.pw.edu.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych
Partner
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
http://www.sggw.pl
research@sggw.pl

Agnieszka Wojciechowska De Cokere - Główny Specjalista ds. Europejskich Programów Badawczych
tel. +48-22-593-1050
fax. +48-22-593-1842
agnieszka_wojciechowska@sggw.pl
Sylwia Kosmala
tel. +48-22-593-1041
fax. +48-22-593-1842
sylwia_kosmala@sggw.pl
Szkoła Główna Handlowa, Centrum Programów Międzynarodowych SGH
Partner
ul. Rakowiecka 24
02-521 Warszawa
http://www.sgh.waw.pl/crpm/
crpm@sgh.waw.pl

mgr Elżbieta Fonberg-Stokłuska
tel. +48-22-564-9840
fax. +48-22-849-5312
estokl@sgh.waw.pl
mgr Maja Richards
tel. +48-22-564-9769
fax. +48-22-849-5312
maja.richards@sgh.waw.pl
mgr Marcin Gomułka
tel. +48-22-564-9779
fax. +48-22-849-5312
marcin.gomulka@sgh.waw.pl
Uniwersytet Warszawski, Biuro Obsługi Badań-Europejskie Programy Badawcze
Partner
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
http://www.bob.uw.edu.pl/EPB/index.htm

mgr Diana Pustuła - Z-ca Kierownika Biura Obsługi Badań
tel. +48-22-552-4201
+48-22-552-0743
fax. +48-22-552-4200
diana@adm.uw.edu.pl
mgr Edyta Czerwonka - Specjalista ds. Europejskich Programów Badawczych
tel. +48-22-552-4201
+48-22-552-0743
fax. +48-22-552-4200
edyta@adm.uw.edu.pl
mgr Magdalena Stępień - Samodzielny referent
tel. +48-22-552-4201
fax. +48-22-552-4200
mstepien@adm.uw.edu.pl

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version