strona główna | intranet | moje konto


O KPKSTRONA GŁÓWNA
Komitet Monitorujący

Podstawa prawna:

Komitet Monitorujący powołany został 22 stycznia 2007 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do wspomagania, monitorowania i kontrolowania działalności Krajowego Punktu Kontaktowego 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w Zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (KPK).


Kompetencje:

Do kompetencji Komitetu Monitorującego należy w szczególności:
 • opiniowanie zadań i planów finansowych KPK składanych we wnioskach o finansowanie w kolejnych latach działalności (1.01.2007 - 31.12.2013)
 • opiniowanie wykonania zadań i planów finansowych, w tym raportów z prowadzenia działalności KPK
 • sporządzanie opinii zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • wspomaganie działań KPK, w szczególności związanych ze zwiększeniem polskiego uczestnictwa w Programach Ramowych UE.

Skład:

W skład Komitetu Monitorującego wchodzi dziesięciu członków powołanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
 1. Prof. Jerzy Lis (Przewodniczący) - Akademia Górniczo Hutnicza
 2. Prof. Andrzej Jeleński (V-ce Przewodniczący) - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 3. Teresa Kamińska - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 4. Prof. Andrzej Kostrzewski - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. Mieczysław Majewski - PZL Świdnik S.A. (Agusta Westland)
 6. Prof. Leszek Rafalski - Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 7. Prof. Aleksandra Rakowska - Politechnika Poznańska
 8. Prof. Eugeniusz Ratajczyk - Politechnika Warszawska
 9. Prof. Bogusław Smólski - Wojskowa Akademia Techniczna
 10. Dr Elżbieta Syrda - ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Sekretarz Komitetu Monitorującego: Piotr Świerczyński (KPK)


Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version