strona główna | intranet | moje konto


O KPKSTRONA GŁÓWNA
Projekty KPK

Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK), od 1999 roku, jest finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowe środki na wspieranie udziału polskich instytucji w programach europejskich są pozyskiwane w wyniku realizowania, wspólnie z punktami kontaktowymi innych krajów, projektów finansowanych przez Komisję Europejską. Dają one możliwość organizowania międzynarodowych konferencji i warsztatów, zapraszania ekspertów zagranicznych, promocji polskiego potencjału badawczego za granicą, a także są źródłem praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania i realizacji projektów.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version