strona główna | intranet | moje konto


O KPKSTRONA GŁÓWNA
Struktura organizacyjna KPK
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE Z-ca Dyrektora ds. priorytetów tematycznych - mgr Anna Pytko Z-ca Dyrektora ds. priorytetów horyzontalnych - mgr Anna Wiśniewska Z-ca Dyrektora ds. finansów i innowacji - dr Zygmunt Krasiński Zdrowie Przestrzeń kosmiczna Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologie Bezpieczeństwo EURATOM Środowisko (łącznie ze zmianami klimatu) Energia Nauka w społeczeństwie Transport (w tym aeronautyka) Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne POMYSŁY WSPÓLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE KOMISJI EUROPEJSKIEJ Kariera naukowa LUDZIE Infrastruktury badawcze Współpraca międzynarodowa Potencjał badawczy Regiony wiedzy Polskie Platformy Technologiczne Badania na rzecz MŚP Fundusze Strukturalne Program szczegółowy na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji Program szczegółowy na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych Komitety Monitorujące Doradcy KPK

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version