strona główna | intranet | moje konto
STRONA GŁÓWNA
Nagroda Kryształowej Brukselki
Pomysł nagradzania polskich instytucji i naukowców uczestniczących w Programach Ramowych Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej narodził się w ostatnim roku realizacji 5. Programu Ramowego (1998 - 2001). Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, dr Andrzej Siemaszko, zaproponował ustanowienie nagrody dla najlepszych i najbardziej aktywnych polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw i uczestników, którzy pomimo wielu trudności, stanęli w szranki z doświadczonymi partnerami z krajów członkowskich UE i uzyskali znaczące sukcesy.

Nazwa "Kryształowa Brukselka", początkowo wydała się zabawna. Idea ta szybko jednak znalazła uznanie polskiego środowiska naukowego i swoją oryginalnością zwróciła uwagę Komisji Europejskiej. Trzeba bowiem podkreślić, że wcześniej żaden inny kraj, uczestniczący w programach ramowych, nie wyszedł z taką inicjatywą.

Obecnie "Kryształowa Brukselka" jest przyznawana w 3 kategoriach: zespoły badawcze, przedsiębiorstwa i nagroda indywidualna. W pierwszych 2 kategoriach (nagrody instytucjonalne) podstawą nominacji jest statystyczna analiza udziału w programie ramowym. Pod uwagę brana jest liczba zgłoszonych i zaakceptowanych wniosków, typ projektów, wielkość przyznanych funduszy unijnych oraz liczba koordynowanych projektów.

Nominacje do kategorii indywidualnej są typowane spośród propozycji nadesłanych przez środowisko naukowe. Kryteria brane pod uwagę to aktywne uczestnictwo i koordynacja projektów, praca w Komitetach Programowych i grupach eksperckich, zasługi dla promocji programów ramowych oraz podejmowane inicjatywy przyczyniające się do zwiększenia polskiego udziału w programach ramowych.

Do tej pory trzykrotnie przyznano specjalną nagrodę "Kryształowej Brukselki". W 2004 roku uhonorowano prof. Manfreda Horvata, ówczesnego dyrektora austriackiego BIT (Bureau for International Research and Technology Cooperation) za wspieranie polskich uczestników w 5. i 6. Programie Ramowym UE oraz wkład w tworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego. W roku 2006 nagrodę otrzymał Marek Darecki, Prezes WSK PZL Rzeszów S.A. i przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Polskich Platform Technologicznych za pionierskie działania zacieśniające współpracę pomiędzy nauką i przemysłem. Ostatnim laureatem specjalnej Nagrody "Kryształowej Brukselki" został prof. Jerzy Buzek. W 2010 r. otrzymał ją za zaangażowanie w przygotowanie 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, wkład w rozwój inicjatyw technologicznych i konsekwentną promocję polskiej nauki.

Lista nominowanych instytucji i osób jest przygotowywana przez KPK zgodnie z przyjętym regulaminem. Laureaci wyłaniani są przez Kapitułę Kryształowej Brukselki, powoływaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version