strona główna | intranet | moje konto


PUBLIKACJESTRONA GŁÓWNA
Publikacje KPK
Własnoœć intelektualna w projektach Programu Ramowego CIP-ICT PSP
Warszawa, 2013
Krótka broszura zawierająca informacje w na temat dobrych praktyk w zakresie zarządzania własnością intelektualną w ramach projektów Programu CIP-ICT PSP.

Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki po 355 zakończonych konkursach
Wydania 1.0, Warszawa, maj/czerwiec 2013 r.
Raport zawiera informacje o wynikach 355 konkursów, przeprowadzonych dotychczas przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego.

7. konkurs w Programie CIP-ICT PSP. Tematyka i zasady uczestnictwa
Warszawa, 2013
Celem poradnika jest przedstawienie podstawowych informacji o tematyce i instrumentach finansowych siódmego konkursu ogłoszonego w ramach Programu na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ICT PSP (Programu Ramowego na rzecz Wspierania Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 CIP) oraz informacji o tym, jak odpowiedzieć na 7 zaproszenie do składania wniosków projektowych.

Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki po 337 zakończonych konkursach
Wydania 1.0, Warszawa, październik/listopad 2012 r.
Raport zawiera informacje o wynikach 337 konkursów, przeprowadzonych dotychczas przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego. Raport przedstawia wyniki uczestnictwa krajów UE (jako miary bezwzględne oraz miary w odniesieniu do liczby badaczy FTE oraz nakładów GERD i BERD). Raport uwzględnia również analizę projektów z polskim uczestnictwem i polskich uczestników w podziale na priorytety tematyczne/obszary, system finansowania projektów oraz typ organizacji. W opracowaniu zaprezentowano również powiązania kooperacyjne polskich uczestników 7PR z ich partnerami z krajów UE.

Polish Contribution to EU Success in ICT
Warszawa, 2012
Publikacja została przygotowana przez zespół ICT we współpracy z polskimi uczestnikami projektów ICT i e-Infrastruktur w 7PR oraz Programu CIP-ICT PSP. Opisane w niej zostały profile i role 70 polskich podmiotów spośród 102 uczestniczących w 252 projektach z czego szczegóły 189 projektów przedstawione zostały w publikacji.

DEMOPAC - czyli jak skutecznie przygotować projekt "Działania Demonstracyjne" w 7. Programie Ramowym UE
Warszawa, 2012
Polska wersja modelowego wniosku typu "Działania Demonstracyjne" przetłumaczona i opracowana przez zespół ekspertów Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Publikacja, na przykładzie fikcyjnej treści, w przystępny sposób pokazuje jak powinien wyglądać poprawnie przygotowany projekt tego typu. Oprócz samej treści wniosku, publikacja zawiera wiele cennych komentarzy i wskazówek.

Program CIP-ICT PSP - Przykłady polskiego uczestnictwa
Wydania 1.0, Warszawa, marzec 2012 r.
Celem naszej publikacji jest przybliżenie Programu CIP-ICT PSP, poprzez przedstawienie ogólnych informacji o zasadach uczestnictwa w programie oraz przykładów praktycznych - opisów kilkunastu projektów z polskim uczestnictwem, jakie otrzymały dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej i są w trakcie realizacji lub już zakończone. Jest to zestawienie dokonane po czterech konkursach realizacji programu, w latach 2007-2010.

Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki po 294 zakończonych konkursach
Wydania 1.0, Warszawa, styczeń 2012 r.
Raport zawiera informacje o wynikach 294 konkursów, przeprowadzonych dotychczas przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego. Raport przedstawia wyniki uczestnictwa krajów UE (jako miary bezwzględne oraz miary w odniesieniu do liczby badaczy FTE oraz nakładów GERD). Raport uwzględnia również analizę projektów z polskim uczestnictwem i polskich uczestników w podziale na priorytety tematyczne/obszary, system finansowania projektów oraz typ organizacji.

Broszura "Ekoinnowacje w 7 krokach - mini przewodnik dla beneficjenta"
Warszawa 2011, edycja 3
Niniejszy mini przewodnik został opracowany z myślą o polskich beneficjentach chcących uzyskać dofinansowanie w ramach projektów pilotażowych i powielania rynkowego w dziedzinie ekoinnowacji w Programie na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (CIP EIP) 2007-2013. Zawiera on podstawowe informacje oraz praktyczne wskazówki na temat zasad uczestnictwa, zasad finansowych, składania wniosku, a także problematyki praw własności intelektualnej.

Własność intelektualna w projektach 7PR w pigułce
Wydania 1.0, Warszawa, 2011 r.
Broszura zawiera opis najważniejszych zasad odnoszących się do własności intelektualnej w 7. Programie Ramowym. Wychodząc od zarysowania ram prawnych porusza kwestie własności rezultatów projektów współfinansowanych z 7PR, a także obowiązków dotyczących ochrony tych rezultatów, ich upowszechniania i wykorzystania. Wspomina również o zasadach wymiany wiedzy między parterami w projekcie.

Broszura "Program na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych"
Warszawa, 2011
Broszura zawiera podstawowe informacje dotyczące Programu CIP-ICT PSP. Znajdziemy w niej opis programu oraz przewidywaną tematykę konkursu na 2012

Polish Success Stories in the 7th Framework Programme
Warszawa, 2011
Katalog zawiera opis projektów badawczych, finansowanych przez UE, realizowanych z udziałem polskich naukowców.

Udział Polski w 7. Programie Ramowym - Statystyki po 274 zakończonych konkursach
Wydanie 1.0, Warszawa, wrzesień 2011 r.
W raporcie zawarto informacje o wynikach 274 konkursów 7. Programu Ramowego (na podstawie danych Komisji Europejskiej opublikowanych w 8.0 wydaniu bazy E-CORDA). Raport składa się z trzech części. Pierwsza przedstawia wyniki w konkursach 7PR opisujące uczestnictwo państw UE. Druga część zestawia podstawowe mierniki uczestnictwa w 7PR z danymi o nakładach na B+R, pochodzącymi z Eurostatu. W trzeciej części omówiono szczegółowo charakterystyki polskiego uczestnictwa w 7PR. Raport uzupełniają liczne tabele oraz wykresy.

Przewodnik "Foreign Researchers' Guide to Poland".
Wydanie 2, 2011
Przewodnik skierowany jest do zagranicznych naukowców zainteresowanych prowadzeniem prac naukowo-badawczych w Polsce. Zawiera on informacje na temat naszego kraju, organizacji badań oraz szereg praktycznych wskazówek związanych z pobytem w Polsce, na przykład podatków, ubezpieczeń, opieki lekarskiej, edukacji czy możliwości spędzania wolnego czasu. Poradnik został przygotowany przez Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS w ramach projektu europejskiego EURAXESS T.O.P.

EDIPAFF - czyli jak skutecznie przygotować projekt "badania na rzecz izb gospodarczych i stowarzyszeń MŚP" w 7. Programie Ramowym UE
Warszawa, 2011
Polska wersja fikcyjnego wniosku typu "Badania na rzecz izb gospodarczych i stowarzyszeń MŚP" przetłumaczona i opracowana przez zespół ekspertów Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Publikacja w przystępny sposób pokazuje jak powinien wyglądać poprawnie przygotowany projekt tego typu. Oprócz samej treści wniosku, publikacja zawiera wiele cennych komentarzy i wskazówek.

Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki po 219 zakończonych konkursach
Wydanie 2, Warszawa, kwiecień 2011
Opracowanie przedstawia wyniki polskich uczestników 7. Programu Ramowego na tle innych państw europejskich. Analiza i statystyki zostały opracowane na podstawie informacji uzyskanych z KE opublikowanych po zakończeniu 219 konkursów (baza eCORDA, wydanie 6.0). Wydanie 2 rozbudowano o część dotyczącą zasobów Polski w zakresie B+R oraz nakładów na B+R (dane z EUROSTATu). Jednocześnie usunięto z opracowania tabele zawierające współczynniki sukcesu dla poszczególnych konkursów z uwagi na ich niekompletność.

Broszura "Rozwój kariery naukowej: oferta 7PR"
Wydanie 3, Warszawa 2011
Poprawione zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2011 roku.

Dyrekcja Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oświadcza, że w 3. wydaniu broszury "Rozwój kariery naukowej: oferta 7. Programu Ramowego", pominięte zostały nazwiska następujących osób, które wzięły udział w opracowaniu dotychczasowych wydań w/w broszury - Pani Marty Muter, Pani Joanny Stalewskiej, Pana Piotra Bednarka oraz Pani Eweliny Mossakowskiej. W obecnie publikowanej wersji broszury przeoczenie to zostało naprawione. Przepraszamy za zaistniałe zdarzenie.

Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki dla obszaru tematycznego ICT
Wydanie 2.0 - uzupełnione, Warszawa, luty 2011
W opracowaniu przedstawiono wyniki polskich uczestników 7. Programu Ramowego z obszaru tematycznego ICT na tle innych państw europejskich. Analizę i statystyki opracowano na podstawie informacji uzyskanych z KE opublikowanych po zakończeniu 219 konkursów (baza eCORDA, wydanie 6.0) a także opinii ewaluatorów dot projektów z polskš koordynacją.

Projekt badawczy 7PR - przygotowanie wniosku. Program Szczegółowy WSPÓŁPRACA
Wydanie 2 zaktualizowane, Warszawa 2010
Poradnik zawiera informacje mające na celu pomóc potencjalnym polskim koordynatorom w przygotowaniu wniosku projektu badawczego do Programu Szczegółowego WSPÓŁPRACA w 7PR. Także może być przydatny dla partnerów przygotowujących się do udziału w innych projektach i programach.

Program CIP-ICT PSP - Przykłady polskiego uczestnictwa
Warszawa, styczeń 2011
Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie Programu CIP-ICT PSP, poprzez przedstawienie kilkunastu projektów z polskim uczestnictwem, jakie otrzymały dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej i są w trakcie realizacji.

Współpraca międzynarodowa w 7. Programie Ramowym - FP7 International cooperation (INCO)
Warszawa, styczeń 2011
Folder zawiera informacje dotyczące podstawowych zagadnień związanych z priorytetem "Współpraca międzynarodowa". Przedstawia cele, uczestników oraz miejsce jakie zajmuje współpraca międzynarodowa w poszczególnych programach 7PR.

EDIPAC - czyli jak skutecznie przygotować projekt "Badania na rzecz MŚP" w 7. Programie Ramowym UE
Warszawa 2010
Polska wersja fikcyjnego wniosku typu "Badania na rzecz MŚP" przetłumaczona i opracowana przez zespół ekspertów Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Publikacja w przystępny sposób pokazuje jak powinien wyglądać poprawnie przygotowany projekt tego typu. Oprócz samej treści wniosku, zawiera wiele cennych komentarzy i wskazówek.

Program "Pomysły". Jak przygotować wniosek o: Starting Grant, Advanced Grant
Warszawa 2010
Poradnik zawiera wskazówki mające na celu ułatwienie przygotowania dobrego wniosku. Struktura dokumentu jest przejrzysta. Składa się on z dwóch części: pierwsza zawiera ogólne uwagi a druga porusza kwestie finansowe.

Program na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP - ICT PSP - Projekty pilotażowe Typu B
Warszawa 2010
Folder zawiera krótką charakterystykę projektów pilotażowych Typu B (m.in.: cele i wymogi, jakie projekty muszą spełniać) oraz prezentuje cztery przykładowe projekty: iTranslate4, HosPilot, REACH112 i In-Time.

Broszura "Czy wiesz, które europejskie programy badawcze są najbardziej odpowiednie dla twojej firmy?"
Warszawa 2010
Poniższa broszura jest publikacją opracowaną w ramach projektu "Transnational Cooperation of the European Network of SME NCPs" ("TransCoSME") na podstawie publikacji Komisji Europejskiej (KE). Broszura adresowana jest do europejskich małych i średnich przedsiębiorstw i ma na celu zachęcenie przedsiębiorstw do udziału w projektach finansowanych z budżetu 7. Programu Ramowego oraz dostarczenie przedsiębiorcom informacji o dostępnych dla nich i odpowiadających ich potrzebom europejskich programach finansujących badania.

Własność intelektualna w CIP - ICT PSP
Warszawa 2010
Broszura przedstawia najważniejsze zasady odnoszące się do własności intelektualnej, funkcjonujące w projektach CIP - ICT PSP

Program na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP - ICT PSP - Sieci Tematyczne
Warszawa 2009
Folder zawiera krótką charakterystykę sieci tematycznych (m.in.: cele i wymogi, jakie projekty muszą spełniać oraz przykładowe działania, jakie mogą być realizowane w ramach sieci) oraz prezentuje trzy przykładowe projekty: iCars Network, ICT21EE i NET-EUCEN.

Program na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP - ICT PSP - Projekty pilotażowe Typu A
Warszawa 2009
Folder zawiera krótką charakterystykę projektów pilotażowych Typu A (m.in.: cele i wymogi, jakie projekty muszą spełniać) oraz prezentuje cztery przykładowe projekty: PEPPOL, epSOS, STORK i SPOCS.

Broszura "Program na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych"
Warszawa 2009
Broszura zawiera podstawowe informacje dotyczące Programu CIP-ICT PSP. Znajdziemy w niej m.in.: opis programu, przewidywaną tematykę konkursu na 2010 oraz przykłady realizowanych projektów.

Folder "Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologia - ogólne informacje"
Warszawa 2009
Folder zawiera podstawowe informacje dotyczące tego obszaru tematycznego. Znajdziemy w nim opis działań, typy realizowanych projektów a także użyteczne adresy mailowe i internetowe.

Program CIP-ICT PSP w 7 krokach - Mini przewodnik dla potencjalnych wnioskodawców
Warszawa 2009
Celem przewodnika jest przedstawienie podstawowych informacji o Programie CIP, a w szczególności zasady uczestnictwa w Programie na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ICT PSP (Information Communication Technologies Policy Support Programme).

3-ci konkurs w Programie CIP-ICT PSP. Tematyka i zasady uczestnictwa
Warszawa 2009
Celem poradnika jest przedstawienie podstawowych informacji o tematyce i instrumentach finansowych trzeciego konkursu ogłoszonego w ramach Programu na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ICT PSP (Programu Ramowego na rzecz wspierania Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 CIP) oraz informacji o tym, jak odpowiedzieć na 3-cie zaproszenie do składania wniosków projektowych.

Folder "Czy moja firma spełnia kryteria małego i średniego przedsiębiorstwa?"
Warszawa 2009
Folder prezentuje trzy podstawowe kroki, jakie należy podjąć aby sprawdzić czy nasza firma zalicza się do małych i średnich przedsiębiorstw. Zawiera on definicje, schematy i przykłady ułatwiające właściwą identyfikację.

7. Program Ramowy po 90 konkursach
Warszawa, listopad 2008
Raport zawiera dane dotyczące aplikacji (propozycji projektów i uczestniczących zespołów) zgłoszonych w pierwszych 90 konkursach 7PR, których data zamknięcia przypadała przed 4.06.2008r. oraz finansowanych projektów i ich uczestników, których realizację rozpoczęto przed 1.10.2008r.

Jak pozyskać fundusze z 7. Programu Ramowego? Poradnik przedsiębiorcy
Warszawa, lipiec 2008
Folder informacyjny dla przedsiębiorców, który krok po kroku pokazuje, jak z sukcesem przygotować wniosek do 7. Programu Ramowego.

Statystyki. Raport końcowy 6PR
Warszawa, grudzień 2007
Udział Polski w 6. Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń, przyczyniających się do tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2003-2006)

Broszura. Badania na rzecz MŚP
Warszawa, listopad 2007
Broszura zawiera informacje na temat możliwości uczestnictwa przedsiębiorstwa nie prowadzacego własnej działalności badawczej w 7. Programie Ramowym.

Broszura. Badania na rzecz izb gospodarczych i stowarzyszeń MŚP
Warszawa, listopad 2007
Broszura zawiera informacje na temat możliwości uczestnictwa w 7. Programie Ramowym izb gospodarczych oraz stowarzyszeń skupiających małe i średnie przedsiębiorstwa.

Polskie Platformy Technologiczne
listopad 2007
Folder "Polskie Platformy Technologiczne" zawiera podstawowe informacje dotyczące platform prezentując ich cele działania, strukturę organizacyjną oraz dane kontaktowe. Jest on dwujęzyczny (polski i angielski).

Katalog "Micro/nano based sub-systems; Embedded Systems; ICT for Networked Businesses. Catalogue of Polish Organisations"
Wydanie 2, Warszawa, lipiec 2007
Katalog zawiera ofertę instytucji naukowych i przedsiębiorstw tworzących i wykorzystujących systemy wbudowane typu embedded, mikrosystemy i nanoelektronikę, zainteresowanych współpracą międzynarodową. Katalog został przygotowany w ramach europejskiego projektu PRO_NMS (http://www.pro-nms.net)

"7. Program Ramowy (7PR) Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń (2007-2013)"
czerwiec 2007
Broszura zawiera opis programów i obszarów tematycznych wchodzących w skład 7. Programu Ramowego. Znajduje się w niej również krótka informacja dotycząca systemów finansowania dostępnych w latach 2007-2013.

"Education, Empleyment, Europe"
Warszawa, czerwiec 2007
Materiały po konferencji "Education, Empleyment, Europe", która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 21-22 września 2006 r.
wersja polska, wersja angielska

Broszura "Udział Polski w 6. Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń, przyczyniających się do utworzenia Europejskiej. Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002-2006). Statystyki"
Wydanie 1, Warszawa, grudzień 2006
W broszurze są zaprezentowane wyniki polskich uczestników 6.Programu Ramowego na tle innych państw europejskich. Dane liczbowe zostały opracowane na podstawie informacji uzyskanych z KE i odnoszą się one do budżetu zakontraktowanego w 81%.

Katalog "Nano and microtechnologies in: Aerospace, Automotive, Environment, Health, Information and Communiacation Technology. Catalogue of Polish Organisations".
Wydanie 1, Warszawa, październik 2006
Katalog zawiera ofertę uczelni, jednostek badawczych i przedsiębiorstw w zakresie współpracy międzynarodowej m.in. w dziedzinach: transportu, środowiska, zdrowia, technologii informatycznych i komunikacyjnych. Katalog został przygotowany w ramach europejskiego projektu NAoMITEC.

Broszura "Analiza uczestnictwa polskich zespołów w Programach Ramowych Badań, Rozwoju Technologii i Wdrożeń EU"
Wydanie 1, Warszawa, październik 2006
Broszura pokazuje historię polskiego uczestnictwa w europejskich programach badawczych począwszy od 4. Programu Ramowego UE. Opisane są w niej także strategiczne kierunki przygotowań do 7PR. Broszura pokazuje nasze sukcesy, doświadczenia i problemy z jakimi borykali się składający wnioski.
Dostępna jest wersja z kwietnia 2006 (na prawach rekopisu).

Katalog "eHealth and eInclusion. Catalogue of Polish Organisations"
Wydanie 1, Warszawa, maj 2006
Katalog zawiera ofertę instytucji naukowych, placówek zdrowia i przedsiębiorstw tworzących i wykorzystujących technologie do diagnostyki i monitoringu zdrowia, zainteresowanych współpracą międzynarodową. Katalog został przygotowany w ramach europejskich projektów: EPIST (http://www.epist.org) i ATVN-EU-GP (http://www.atvn-eu-gp.pl).

Katalog "Polish R&D Potential. Centers of Excellence"
Wydanie 1, Warszawa 2006
Katalog zawiera opis działalności i dorobku naukowego Centrów Doskonałości działających w Polsce, głównie w obszarze zdrowia, żywności, nanomateriałów, energii i środowiska. Materiały pochodzą od koordynatorów poszczególnych centrów. Katalog został przygotowany w ramach europejskiego projektu "CERA", koordynowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version