strona główna | intranet | moje konto


PUBLIKACJESTRONA GŁÓWNA
Publikacje UE

"Communicating EU Research & Innovation - a guide for project participants" - Komisja Europejska opublikowała broszurę mającą na celu pomoc partnerom i koordynatorom zarówno składanych wniosków jak i realizowanych projektów w 7PR w zakresie szeroko pojętej promocji samych projektów oraz komunikacji rezultatów naukowych osiąganych w trakcie ich realizacji.

Wersja broszury on-line pochodzi ze strony: "Participant Portal":
"Communicating EU Research & Innovation - a guide for project participants"

Papierową wersję publikacji można zamówić w księgarni:
http://bookshop.europa.eu/en/communicating-eu-research-innovation-pbKI3212366/

"SSH Experinces with FP7 - a Commentary" - Raport zatytułowany "SSH Experinces with FP7 - a Commentary" opracowany został przy współpracy polskiego (KPK), niemieckiego (DLR) i białoruskiego (BSU) Punktu Kontaktowego.

Stanowi on swego rodzaju uzupełnienie do "Interim Evaluation of the Seventh Framework Programme" ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych.

Raport przygotowany został w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych wśród naukowców z obszaru nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych w Europie i poza nią. Ponad 450 badaczy z 39 krajów wzięło udział w badaniach ankietowych. Ponadto, przeprowadzono 100 wywiadów z naukowcami z 29 krajów.

W raporcie tym skoncentrowaliśmy się na doświadczeniach zawiązanych z 7PR, ocenie Programu oraz rekomendacjach na przyszłość. W związku z powyższym, stanowi on istotne tło w trwającej debacie nt Zielonej Księgi - "From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation funding".

European Union 7th Framework Programme (FP7): Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) - W ramach projektu NET4SOCIETY (www.net4society.eu) opracowany został wybór tematów z aktualnych konkursów wszystkich obszarów 7. Programu Ramowego zawierających zagadnienia nauk społecznych, ekonomicznych i humanistycznych.

Dokument "Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) - Analysis of SSH-relevant Topics in Areas other than Theme 8 Socio-Economic Sciences and Humanities" jest bardzo pomocny dla naukowców z dziedziny nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych (SSH) w poszukiwaniu odpowiedniego dla nich konkursu poza obszarem SSH.

W materiale zaprezentowane zostały tematy związane z SSH w konkursach opublikowanych w ramach następujących programów:
  • COOPERATION (wszystkie programy tematyczne, z wyłączeniem SSH)
  • IDEAS
  • PEOPLE (Marie Curie Actions)
  • CAPACITIES (Research Infrastructure, Science in Society)
  • ERA-NETs
  • Article 185 TFEU (ex Article 169 TEC)
  • Joint Technology Initiatives (JTIs)
  • Joint Programming Initiative "Agriculture, Food Security and Climate Change" (FACCE JPI)

13 Years of Israeli Association in the European Framework Programme for Research and Technological Development - The Israel-Europe R&D Directorate (ISERD) wydał broszurę podsumowującą 13 lat uczestnictwa izraelskich zespołów w Programach Ramowych. Publikacja zawiera podstawowe statystyki uczestnictwa i promuje dotychczasowe sukcesy izraelskich organizacji.

Więcej informacji na stronie: http://www.iserd.org.il

Programy Unii Europejskiej wspierające MŚP - W publikacji przedstawiono możliwości finansowania projektów realizowanych przez MŚP w podziale na cztery kategorie: możliwości finansowania tematycznego, fundusze strukturalne, instrumenty finansowe oraz wspieranie internacjonalizacji MŚP.

Książka KE: "Women in Science" - Książka ta prezentuje kilkadziesiąt postaci kobiet - wybitnych naukowców, pochodzących z różnych krajów europejskich. Opisywane historie obejmują całe dzieje naszej cywilizacji, od czasów antycznych do współczesności. Były komisarz do spraw nauki J.Potočnik powiedział, że książka ta uzmysławia nam, że postęp naukowy na przestrzeni wieków nie był tylko domeną mężczyzn, ale również kobiety miały w nim swój znaczący udział.

Książka jest również dostępna w wersji audio na stronie:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en&pg=wisaudiobook

Practical Guide to EU funding opportunities for Research and Innovation - Przewodnik po finansowaniu UE w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji. Zawiera informacje dotyczące trzech źródeł finansowania jakimi są 7. Program Ramowy, Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz fundusze strukturalne.

Broszura KE "MŚP- na co czekasz?" - Broszura KE pokazująca przykladowe projekty realizowane przez MŚP w ramach projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie finansowanych przez Program szczegółowy LUDZIE 7PR


Na stronie http://cordis.europa.eu/library/magazine.htm dostępne są następujące publikacje:

CORDIS focus Newsletter - co miesiąc publikowany biuletyn w którym znajdują się najnowsze informacje dotyczące europejskich badań i innowacji, projektów finansowanych przez UE, róznych konferencji i szkoleń (wersja polska).

Euroabstracts - magazyn publikowany 6 razy w roku w jęz. angielskim, w którym znajdują się informacje o publikacjach dotyczących badań naukowych.

European Innovation - magazyn publikowany 6 razy w roku, w którym znajdują się informacje na temat europejskiej polityki innowacyjnej i przykłady jej realizacji.

RTD info - magazyn publikowany co 3 miesiące, w którym znajdują się między innymi informacje na temat programów badawczych Wspólnoty: daty konkursów, konferencji, opisy rezultatów projektów.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version