strona główna | intranet | moje konto

O KPK
KONTAKT
WIADOMOŚCI
IMPREZY
STATYSTYKI PR
PUBLIKACJE
Wiadomości KPK
Granty EuropejskiePROGRAMY RAMOWE

5PR

6PR

7PRHorizon 2020 | Magazine

Portal Mobilnych Naukowców
Research & Innovation - Participant Portal
CORDIS: Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju
Interface Europe
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
PolSCA
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji
Ministerstwo Gospodarki
nauka w Polsce

Publikacje KPK dotyczące statystyk
Statystyki uczestnictwa Polski w 7. Programie Ramowym - raport skrócony po 467 konkursach
Warszawa, listopad 2013 r.
Opracowanie zawiera informacje o uczestnictwie Polski w 7. Programie Ramowym w 467 konkursach, przeprowadzonych przez Komisję Europejską od 2007 roku. Dane o polskich uczestnikach przedstawione zostały w podziale na lata oraz uwzględniają rozkład względem obszarów tematycznych projektów, typów organizacji uczestniczących, systemów finansowania projektów oraz lokalizacji geograficznej beneficjentów

Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki po 355 zakończonych konkursach
Wydania 1.0, Warszawa, maj/czerwiec 2013 r.
Raport zawiera informacje o wynikach 355 konkursów, przeprowadzonych dotychczas przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego.

Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki po 337 zakończonych konkursach
Wydania 1.0, Warszawa, październik/listopad 2012 r.
Raport zawiera informacje o wynikach 337 konkursów, przeprowadzonych dotychczas przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego. Raport przedstawia wyniki uczestnictwa krajów UE (jako miary bezwzględne oraz miary w odniesieniu do liczby badaczy FTE oraz nakładów GERD i BERD). Raport uwzględnia również analizę projektów z polskim uczestnictwem i polskich uczestników w podziale na priorytety tematyczne/obszary, system finansowania projektów oraz typ organizacji. W opracowaniu zaprezentowano również powiązania kooperacyjne polskich uczestników 7PR z ich partnerami z krajów UE.

Statystyki uczestnictwa Polski w 7. Programie Ramowym – raport skrócony po 337 konkursach.
Warszawa, lipiec 2012 r.
Opracowanie zawiera informacje o uczestnictwie Polski w 7. Programie Ramowym w 337 konkursach, przeprowadzonych przez Komisję Europejską od 2007 roku. Dane o polskich uczestnikach przedstawione zostały w podziale na lata oraz uwzględniają rozkład względem obszarów tematycznych projektów, typów organizacji uczestniczących, systemów finansowania projektów oraz lokalizacji geograficznej beneficjentów.

Statystyki uczestnictwa Polski w 7. Programie Ramowym - raport skrócony po 307 konkursach
Warszawa, marzec 2012 r.
Opracowanie zawiera informacje o uczestnictwie Polski w 7. Programie Ramowym w 307 konkursach, przeprowadzonych przez Komisję Europejską od 2007 roku. Dane o polskich uczestnikach przedstawione zostały w podziale na lata oraz uwzględniają rozkład względem obszarów tematycznych projektów, typów organizacji uczestniczących, systemów finansowania projektów oraz lokalizacji geograficznej beneficjentów.

Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki po 294 zakończonych konkursach
Wydania 1.0, Warszawa, styczeń 2012 r.
Raport zawiera informacje o wynikach 294 konkursów, przeprowadzonych dotychczas przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego. Raport przedstawia wyniki uczestnictwa krajów UE (jako miary bezwzględne oraz miary w odniesieniu do liczby badaczy FTE oraz nakładów GERD). Raport uwzględnia również analizę projektów z polskim uczestnictwem i polskich uczestników w podziale na priorytety tematyczne/obszary, system finansowania projektów oraz typ organizacji.

Statystyki uczestnictwa Polski w 7. Programie Ramowym - Skrócony raport po 294 konkursach
Wydanie 1.0, Warszawa, listopad 2011 r.
Opracowanie zawiera informacje o uczestnictwie Polski w 7. Programie Ramowym w 294 konkursach, przeprowadzonych przez Komisję Europejską. Dane o polskich uczestnikach przedstawione zostały w podziale na lata oraz uwzględniają rozkład względem obszarów tematycznych projektów, typów organizacji uczestniczących, systemów finansowania projektów oraz lokalizacji geograficznej beneficjentów. Raport jest wersją skróconą raportu szczegółowego, który ukaże się na stronach KPK w grudniu 2011 r.

Udział Polski w 7. Programie Ramowym - Statystyki po 274 zakończonych konkursach
Wydanie 1.0, Warszawa, wrzesień 2011 r.
W raporcie zawarto informacje o wynikach 274 konkursów 7. Programu Ramowego (na podstawie danych Komisji Europejskiej opublikowanych w 8.0 wydaniu bazy E-CORDA). Raport składa się z trzech części. Pierwsza przedstawia wyniki w konkursach 7PR opisujące uczestnictwo państw UE. Druga część zestawia podstawowe mierniki uczestnictwa w 7PR z danymi o nakładach na B+R, pochodzącymi z Eurostatu. W trzeciej części omówiono szczegółowo charakterystyki polskiego uczestnictwa w 7PR. Raport uzupełniają liczne tabele oraz wykresy.

Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki po 219 zakończonych konkursach
Wydanie 2, Warszawa, kwiecień 2011
Opracowanie przedstawia wyniki polskich uczestników 7. Programu Ramowego na tle innych państw europejskich. Analiza i statystyki zostały opracowane na podstawie informacji uzyskanych z KE opublikowanych po zakończeniu 219 konkursów (baza eCORDA, wydanie 6.0). Wydanie 2 rozbudowano o część dotyczącą zasobów Polski w zakresie B+R oraz nakładów na B+R (dane z EUROSTATu). Jednocześnie usunięto z opracowania tabele zawierające współczynniki sukcesu dla poszczególnych konkursów z uwagi na ich niekompletność.

Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki dla obszaru tematycznego ICT
Wydanie 1, Warszawa, styczeń 2011
W opracowaniu przedstawiono wyniki polskich uczestników 7. Programu Ramowego z obszaru tematycznego ICT na tle innych państw europejskich. Analizę i statystyki opracowano na podstawie informacji uzyskanych z KE opublikowanych po zakończeniu 219 konkursów (baza eCORDA, wydanie 6.0) a także opinii ewaluatorów dot projektów z polskš koordynacją.

7. Program Ramowy po 90 konkursach
Warszawa, listopad 2008
Raport zawiera dane dotyczące aplikacji (propozycji projektów i uczestniczących zespołów) zgłoszonych w pierwszych 90 konkursach 7PR, których data zamknięcia przypadała przed 4.06.2008r. oraz finansowanych projektów i ich uczestników, których realizację rozpoczęto przed 1.10.2008r.

Statystyki. Raport końcowy 6PR
Warszawa, grudzień 2007
Udział Polski w 6. Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń, przyczyniających się do tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2003-2006)

Broszura "Udział Polski w 6. Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń, przyczyniających się do utworzenia Europejskiej. Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002-2006). Statystyki"
Wydanie 1, Warszawa, grudzień 2006
W broszurze są zaprezentowane wyniki polskich uczestników 6.Programu Ramowego na tle innych państw europejskich. Dane liczbowe zostały opracowane na podstawie informacji uzyskanych z KE i odnoszą się one do budżetu zakontraktowanego w 81%.

Broszura "Analiza uczestnictwa polskich zespołów w Programach Ramowych Badań, Rozwoju Technologii i Wdrożeń EU"
Wydanie 1, Warszawa, październik 2006
Broszura pokazuje historię polskiego uczestnictwa w europejskich programach badawczych począwszy od 4. Programu Ramowego UE. Opisane są w niej także strategiczne kierunki przygotowań do 7PR. Broszura pokazuje nasze sukcesy, doświadczenia i problemy z jakimi borykali się składający wnioski.
Dostępna jest wersja z kwietnia 2006 (na prawach rekopisu).

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version